Ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek czy komfort na czas choroby

2011-03-24 17:20:11

Ubezpieczenie zdrowotne to dla jednych smutny obowiązek, dla innych szansa na lepsze warunki, gdy nastanie czas choroby. Ale dla wielu to po prostu część składki odprowadzanej do ZUS od każdej pensji.


Ubezpieczenia zdrowotne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Temu pierwszemu podlegają m.in. pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci, renciści, osoby bezrobotne (pod warunkiem zarejestrowania w Urzędzie Pracy). Co więcej – polskie prawo stanowi, iż dzieci nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnione są do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od ubezpieczenia. Świadczenia takie są dzieciom finansowane są z budżetu państwa.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest wykonany w momencie zgłoszenia osoby podlegającej temu obowiązkowi w kasie chorych, oraz uiszczeniu składki.

Świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmują choroby, urazy, ciąże, porody czy profilaktykę. Przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, którzy w ten sposób otrzymają identyczne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Aby obowiązek ten wypełnić, należy poinformować o takiej konieczności płatnika składki oraz wypełnić dodatkowe dokumenty. Płatnikiem składki ubezpieczenia zdrowotnego jest, w zależności od sytuacji ubezpieczonego, pracodawca (zatrudnieni), ZUS (renciści, emeryci), KRUS (rolnicy), Urząd Pracy (bezrobotni).

Składka na ubezpieczenie wynosi 9% podstawy jej ustalenia rocznie. Odliczeniu podlega natomiast jedynie 7,75% podstawy.

Jak wspomnieliśmy, jest też dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Mogą się na nie zdecydować osoby, którym nie przysługuje powszechne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (np. cudzoziemcy, pracownicy z umową o dzieło, pracownicy na bezpłatnym urlopie). Ze zgłoszeniem należy iść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba z umową o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne także ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2011r. wynosi 9% podstawy wymiaru składki (kwota deklarowanego miesięcznego dochodu). Jeśli okres bezskładkowy wyniósł więcej niż 3 miesiące, należy wnieść także opłatę dodatkową za ten czas. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane muszą być do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Oczywiście oprócz powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych są też prywatne. Proponuje je wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Mają one umowy z przychodniami, szpitalami i innymi placówkami, do których może pójść ubezpieczony w razie potrzeby. Klient otrzyma w ramach ubezpieczenia zwrot kosztów leczenia. Wiele osób w dostępie do prywatnej opieki medycznej ceni sobie jakość usług, i oszczędność czasu.

Mikołaj Fidziński

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl