Ubezpieczenie samochodu, czyli polisa na drodze

2011-03-25 09:17:23

Z pojęciem ubezpieczenia samochodu kojarzy się przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie OC, oraz coraz popularniejsze, dobrowolne, autocasco. Na tym nie kończy się jeszcze lista.

Zacznijmy od początku. Najważniejsze jest ubezpieczenie OC. To obligatoryjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego celem jest pokrycie szkód wyrządzonych podczas prowadzenia samochodu. Ubezpieczenie zawarte w Polsce jest ważne także w większości krajów europejskich, w tym u wszystkich członków Unii Europejskiej, a także m.in. Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Szwajcarii.
 
Kolejne istotne ubezpieczenie samochodu to autocasco. Nie jest ono obowiązkowe, acz często okazuje się nadzwyczaj użyteczne. To ubezpieczenie komunikacyjne, wypłata którego nie zależy od winy kierowcy. Po prostu – chroni przed skutkami nieprzyjemnych zdarzeń na drodze (wypadek), choć nie tylko (kradzież, albo zniszczenie – np. wskutek powodzi albo pożaru). Polisę AC standardowo podpisuje się na okres 1 roku.
Na tych dwóch ubezpieczeniach samochodu nie kończy się gama produktów dostępnych dla kierowców. Ot, właściciel pojazdu może także wyposażyć się w ochronę prawną. Zgodnie z taką umową, może liczyć na merytoryczne porady prawnicze, a także powinny mu zostać pokryte koszty czynności prawnych (np. usługi prawnika, koszty procesowe). Kiedy ubezpieczenie ochrony prawnej może się przydać? Przede wszystkim przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przy niejasnych/kontrowersyjnych dla ubezpieczyciela sytuacjach – np. gdy nie jest sprawą oczywistą kto jest winnym wypadku, albo np. gdy kierowca uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany przez policję.
 
Jeszcze inne ubezpieczenie samochodu do pakiet assistance, bardzo często w podstawowej wersji dołączany do OC lub AC. Assistance to po prostu pomoc w nagłych przypadkach – awaria czy inne „unieruchomienie” pojazdu, wypadek, kradzież, brak paliwa. Zależnie od zapisów w umowie, m.in. na pomoc w takich przypadkach można liczyć. Jaką pomoc? Pokrycie kosztów naprawy, holowania do serwisu, zapewnienie samochodu zastępczego to tylko kilka przykładów.
Gamę wymienionych ubezpieczeń warto uzupełnić o ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Obejmuje ono nie tylko kierowcę czy właściciela pojazdu, ale wszystkich pasażerów. Zostanie wypłacone w razie uszkodzenia ciała lub śmierci pasażerów ubezpieczonego samochodu.
 
Warto pamiętać o tzw. wyłączeniach z umowy ubezpieczenia – i zawsze doczytać, jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie. Przykład – czy assistance jest „aktywny” tylko w Polsce, czy też za granicą? Bez wątpienia natomiast nie należy się wypłata z polisy OC, AC czy NWW, gdy np. kierowca był nietrzeźwy albo pod wpływem środków odurzających.
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl