Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

2011-02-15 17:23:33

Ubezpieczenie pojazdu jest jednym z podstawowych obowiązków stron leasingu. Z jednej strony zabezpiecza leasingobiorcę przed dużymi kosztami, wynikłymi np. przy zniszczeniu przedmiotu leasingu. Z drugiej zabezpiecza właściciela – firmę leasingową, przed stratą przedmiotu, który sfinansował.

Istota ubezpieczenia przedmiotu leasingu jest prosta. Ma zabezpieczyć przedmiot leasingu przed zniszczeniem lub stratą. Jeżeli mamy do czynienia z leasingiem samochodu, właściciel pojazdu musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. W takim wypadku koszt tego ubezpieczania pokryje z własnej kieszeni leasingobiorca. Będzie też musiał zapłacić za ubezpieczenie w ramach pakietu AC. I to w wersji lepszej niż standardowa. Wszystko dlatego, że leasingodawca chce jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy w wypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu. Zawierając umowę leasingu otrzymamy listę preferowanych zakładów ubezpieczeń. Oferują one produkty spełniające wszystkie wymagania firmy leasingowej.

Gdzie ubezpieczać

Firma leasingowa najczęściej ma podpisane umowy na obsługę ubezpieczeniową przynajmniej z jednym zakładem ubezpieczeń. Nie znaczy to, że musimy podpisać umowę właśnie z tym ubezpieczycielem. Może się przecież okazać, że firma, która do tej pory zabezpieczała naszą firmę przed wszelkimi stratami, ma warunki korzystniejsze. I z tą firmą można zawrzeć ubezpieczenie. Oczywiście wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania zakładu ubezpieczeń przez firmę leasingową. W takiej sytuacji firma zwraca uwagę nie na wysokość składki ale przede wszystkim czy wariant ubezpieczenia jest wystarczający a także - co często jest istotniejsze dla firmy - leasingowej, szybkość i forma likwidacji szkody. Bo to właśnie leasingodawca, jako właściciel przedmiotu leasingu, otrzyma odszkodowanie. Podobnie będzie w przypadku innych przedmiotów. Im wyższa wartość (np. skomplikowane urządzenie czy nieruchomość) zakres może być szerszy. Odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty przedmiotu zawsze uzyska właściciel. Patrząc realnie, jeżeli zdecydujesz się na „swojego” ubezpieczyciela istnieje większe prawdopodobieństwo, że lepiej zapoznasz się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia są także swobodniej będzie Ci załatwiać sprawę w przypadku szkody.

Wybór ubezpieczyciela trzeba bardzo dokładnie przemyśleć. Nie zawsze może to być opłacalne. Jeśli różnica w cenie składki nie jest duża, taka transakcja może się okazać zupełnie niekorzystna. Firma leasingowa praktycznie zawsze pobiera opłatę za zmianę ubezpieczyciela.

Czytaj Dalej: >> Leasing czy kredyt samochodowy? co jest lepsze? <<

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl