Ubezpieczenie pomostowe

2009-07-16 00:00:00

Za to ubezpieczenie płaci się do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, czyli do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia kredytu hipotecznego (hipoteki).

Okres opłacania składki za ubezpieczenie pomostowe zależeć będzie od sprawności sądu wieczysto-księgowego, czyli od ilości znajdujących się do rozpatrzenia wniosków. W praktyce trzeba się przygotować, że czas oczekiwania wynosi co najmniej trzy miesiące.

Banki w różny sposób ustalają wysokość składek za ubezpieczenie pomostowe (przejściowe). W jednych instytucjach trzeba zapłacić za cały rok z góry, choć w sytuacji, gdy wpis zostanie dokonany wcześniej, banki zwrócą nadpłaconą kwotę (nie jest to regułą). Inne instytucje, do czasu wpisu hipoteki, powiększają marżę kredytu.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl