Ubezpieczenie pomostowe bez tajemnic-sprawdź z Comperią o co w tym chodzi!

2009-12-01 15:35:30

Brak spłaty kredytu hipotecznego jest dla banku sporym obciążeniem – potencjalne straty mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że w przypadku produktów hipotecznych banki stosują kilka rodzajów ubezpieczeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe. Na czym ono polega i ile kosztuje? Sprawdź!

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?
 
Ubezpieczenie pomostowe jest dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Innymi słowy, kredytobiorca zobowiązany jest ponosić dodatkowe koszty z tytułu składki ubezpieczenia pomostowego do momentu, aż na wskazanej nieruchomości (najczęściej będącej zarazem przedmiotem kredytowania) sąd rejonowy dokona prawomocnego ustanowienia hipoteki, co sprawi, że nieruchomość ta stanie się zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego.
 
Dlaczego banki stosują ubezpieczenie pomostowe?
 
Hipoteka jest najważniejszym sposobem zabezpieczenia banku przed ryzykiem braku spłaty kredytu hipotecznego. Dzięki niej bank może odzyskać pożyczone pieniądze, o ile wartość nieruchomości nie zmniejszy się znacząco. W jaki sposób? Po prostu sprzedając ją (niejednokrotnie po zaniżonej cenie). W rzeczywistości procedura sprzedaży nieruchomości przez bank jest dużo bardziej skomplikowana i stosowana w ostateczności, kiedy nie ma innej możliwości odzyskania kwoty udzielonego wcześniej kredytu. Ustanowienie hipoteki jest jednak żmudnym i długotrwałym procesem, zaś wypłata kredytu następuje jeszcze przed jego zakończeniem. Dlatego banki od momentu uruchomienia kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej stosują dodatkowo ubezpieczenie pomostowe.
 
Sprawdź i porównaj najlepsze kredyty hipoteczne!
 
Jak długo płacona jest składka ubezpieczeniowa?
 
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości trwa zazwyczaj kilka (co najmniej 3) miesięcy i zależy od ilości wniosków czekających na rozpatrzenie w sądzie rejonowym. Moment dokonania wpisu w księdze wieczystej w praktyce nie oznacza jednak, że od razu ubezpieczenie pomostowe zostaje zawieszone.
 

  
Zanim do tego dojdzie, mija kolejne 2-3 tygodnie, aż decyzja sądu się uprawomocni. Dodatkowo w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego, dla których najpierw trzeba założyć księgę wieczystą, całą procedura może się przeciągnąć nawet do 1,5 roku.
 
Zestawienie banków i szczegóły ubezpieczeń pomostowych znajdziesz tutaj>>
 
Ile to kosztuje?
 
Banki w różny sposób podchodzą do naliczania kosztów ubezpieczenia pomostowego. Może mieć ono charakter tymczasowo podwyższonego oprocentowania kredytu lub mieć postać odrębnej składki ubezpieczeniowej, płaconej z comiesięczną ratą bądź z góry np. za pół roku. Co ważne, banki stosują różną podstawę naliczenia składki – całą kwotę udzielonego kredytu lub tylko jego dotychczas wypłaconą część (jeżeli kredyt wypłacany jest w transzach). Jeżeli składka płacona jest z góry za długi okres, koniecznie należy sprawdzić, czy bank zwróci ewentualną nadpłatę – niestety niektóre banki tego nie zrobią. Szacunkowy miesięczny koszt ubezpieczenia pomostowego w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela. Waha się on w granicach ok. 0,06%-0,17% kwoty kredytu (udzielonego lub wypłaconego), co może przełożyć się na wzrost miesięcznej raty o 150-500 zł dla kredytu na 300 tys. zł.
 
Chcesz podyskutować o kredytach mieszkaniowych? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum o kredytach hipotecznych!
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam