Ubezpieczenie mieszkania - obowiązek przy kredycie hipotecznym

2012-11-02 13:35:15

Wykorzystanie środków z kredytu hipotecznego to często jedyna możliwość, aby stać się właścicielem nowej nieruchomości. Niestety, osoba decydująca się na takie posunięcie nie tylko musi załatwić szereg formalności związanych z takim zobowiązaniem, ale także jest zmuszona ponosić dodatkowe koszty. Do tych, o których niekoniecznie się pamięta, można zaliczyć chociażby ubezpieczenie mieszkania. Dlaczego zakup polisy jest tak istotny dla banku? Na co zwrócić uwagę wybierając najlepszą?

Kredyty hipoteczne stanowią doskonałe źródło finansowania transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości. Należy jednak być świadomym, że bank udzielając takiego zobowiązania zażąda od kredytobiorcy ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. I nie mowa tutaj tylko o tym podstawowym, jakim jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Chodzi także o dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest ubezpieczenie domu czy mieszkania. Dokładniej mówiąc - bank żąda nie tyle ubezpieczenia, co cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. Po co to wszystko?
Ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku ma celu zabezpieczenie jego interesów w przypadku zniszczenia lub dewastacji przedmiotu zabezpieczenia jakim jest kredytowana nieruchomość. W momencie wystąpienia zdarzenia losowego bank będzie miał możliwość kontroli tego co się dzieje z odszkodowaniem. To właśnie dopiero za jego przyzwoleniem powyższa kwota będzie mogła zostać wypłacona kredytobiorcy.

Co ubezpieczyć?
Bank udzielający kredytu hipotecznego oczekuje, że kredytowana nieruchomość będzie ubezpieczona na wypadek wystąpienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożar czy zalanie. Ubezpieczeniu najczęściej podlegają mury, stałe elementy (podłogi, tynki, futryny) oraz tzw. rzeczy ruchome, czyli np. meble i elektronika.

Osoba ubezpieczająca mieszkanie może jednak samodzielnie wybrać sobie zakres ochrony jaki ją interesuje. Może na przykład dodatkowo wykupić ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, od dewastacji, czy też odpowiedzialności cywilnej - jest ono przydatne chociażby w przypadku zalania sąsiada.

Ostatnio bardzo modne stały się także polisy zawierające ubezpieczenia assistance. Ten szczególny rodzaj ochrony ma za zadanie wspierać ubezpieczonego w codziennym życiu. Najczęściej sprawy dotyczą awarii jakie mogą przydarzyć się w domu. Wtedy pakiet takiego ubezpieczenia pokrywa koszty wezwania hydraulika, elektryka czy też innego specjalisty. Trzeba jednak wiedzieć, że każda dodatkowa opcja ubezpieczeniowa kosztuje. Dlatego przed wybraniem konkretnego rozszerzenia warto się zastanowić, czy rzeczywiście jest ona nam potrzebna. Typowym przykładem niedopasowania polisy z rzeczywistością jest chociażby ubezpieczenie mieszkania na wypadek powodzi, w sytuacji gdy znajduje się ono np. na 5 piętrze, a blok jest usytuowany z dala od jakichkolwiek zbiorników wodnych.

Sprawę odpowiedniego wyboru polisy należy potraktować indywidualnie. Każda osoba jest bowiem inna i zupełnie inaczej ocenia rzeczy i sytuacje dla nie wartościowe.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia należy rozpocząć od porównania ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych, a dokładniej od zapoznaniem się z ich OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Każde towarzystwo może bowiem oferować inny zakres ochrony, a także inną listę potencjalnych wyłączeń. Dlatego ważne jest aby przed podpisaniem konkretnej umowy szczegółowo wiedzieć przed czym wybrana polisa tak naprawdę nas chroni. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam