Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

2009-07-27 00:00:00

Wykupując dodatkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego, można liczyć na korzystniejsze warunki finansowania, na przykład niższe oprocentowanie.

Od kilku lat wraz z kredytem gotówkowym banki oferują ubezpieczenia. Najczęściej zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utratę pracy, czasową lub całkowitą niezdolność do pracy, następstwa nieszczęśliwych wypadków i życie kredytobiorcy. Dla banków ta forma ubezpieczenia stanowi dodatkowe zabezpieczenie. W sytuacji zdarzenia losowego spłatę kredytu przejmuje na siebie firma ubezpieczeniowa.

W niektórych bankach wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne, w innych obowiązkowe. Jeżeli mamy możliwość wyboru kredytu (z ubezpieczeniem bądź bez), warto skalkulować jego opłacalność. Za wykupienie polisy banki mogą bowiem nagradzać kredytobiorców, oferując im na przykład niższe oprocentowanie. Trzeba wówczas porównać całkowity koszt kredytu w obu wariantach.

Mankamentem kredytów z ubezpieczeniem jest ograniczony zakres ochrony, zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń od utraty pracy. W takich sytuacjach ubezpieczyciele najczęściej  zastrzegają, że spłacać będą za klienta raty kredytowe, ale tylko przez określony okres, 6 albo 12 miesięcy. Trzeba pamiętać, że warunkiem wypłaty odszkodowania, a więc w tym przypadku spłaty kolejnych rat kredytu, jest przedstawienie zaświadczenia z urzędu pracy o tym, że posiadamy status bezrobotnego.

W przypadku ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków trzeba natomiast zwrócić uwagę na zakres wykluczeń, czyli sytuacji, kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dołączonych do umowy kredytowej.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam