Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

2009-07-16 00:00:00

Standardowo banki wymagają wniesienia przez kredytobiorcę 20-proc. wkładu własnego. Jeżeli nie mamy na ten cel pieniędzy, bank może sfinansować całą inwestycję, ale zażąda wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu.

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego jest dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, jeżeli jego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik LTV (ang. loan to value - stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia). Ubezpieczenie jest wymagane, gdy kredytobiorca nie wnosi wcale lub wnosi bardzo niski wkład środków własnych w zakup lub budowę nieruchomości.

20 proc. w walutach
Wymagany wkład własny wynosi 10-20 proc. wartości nieruchomości w przypadku kredytów złotowych. Większy udział własny może być wmagany, jeżeli wnioskujemy o kredyt walutowy. Koszt ubezpieczenia jest podawany zwykle jako stawka trzy lub pięcioletnia i średnio wynosi 3,5 proc. brakującej kwoty za ten okres. Koszt ubezpieczenia płacony jest z góry. Po okresie ubezpieczenia (po trzech lub pięciu latach) bank sprawdza czy stosunek wartości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości spadł na tyle, że wkład własny klienta znajduje się na wymaganym poziomie.

Stawka naliczana ponownie
Ile kosztuje ubezpieczenie niskiego wkładu? Załóżmy, że kredytowana nieruchomość warta jest 180 tys. zł, a kredyt zaciągany jest we frankach szwajcarskich. Wymagany wkład własny klienta wynosi 20 proc., a więc 36 tys. zł. Klient chce zaciągnąć kredyt na 160 tys. zł, czyli 89 proc. wartości nieruchomości. Kredytobiorcy brakuje więc 9 proc. wkładu własnego, a więc 16 tys. zł. Od tej kwoty będzie musiał wykupić ubezpieczenie, którego stawka wynosi 3,5 proc. za 3 lata z góry. Koszt, jaki klient musi pokryć przed uruchomieniem kredytu, to 560 zł.

Po trzech latach bank sprawdza, ile wynosi aktualnie wskaźnik LTV. Jeżeli klient nie nadpłaci kredytu (nie odda bankowi więcej niż przewidziano w harmonogramie spłat), najpewniej nadal nie przekroczy wymaganego poziomu wkładu własnego. Średnio, dla kredytu oprocentowanego na 3,5 proc. na okres 30 lat i spłacanego w ratach równych, współczynnik ten wyniesie 83 proc. Bank zażąda więc pokrycia kosztów ubezpieczenia na kolejne trzy lata, ale zwykle już tylko od 3 proc. pierwotnej wartości nieruchomości (5,4 tys. zł). Składka ubezpieczeniowa wyniesie w tym przypadku niecałe 190 zł.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam