Ubezpieczenia na wakacje - sprawdź, które warto kupić

2009-06-18 00:00:00

Myśląc o słonecznych plażach czy górskich stokach często zapominamy o odpowiednim ubezpieczeniu naszych wakacji. Wierzymy, że nieszczęścia dotykają innych, ale nie nas samych. Rzeczywistość bywa inna. Koszty leczenia czy transportu do kraju mogą być niewyobrażalnie wysokie. Wcześniej warto więc niskim kosztem zadbać o to, co później może nas dużo kosztować - wykupić ubezpieczenie na wakacje.

Produkty ubezpieczeniowe w Polsce są droższe niż w innych rozwiniętych krajach, gdzie system ubezpieczeń jest bardziej konkurencyjny i przez to tańszy. Nie może to być jednak powodem do rezygnacji z ubezpieczenia. Jeżeli stać nas na zagraniczny wyjazd, powinno nas być również stać na zakup dodatkowego ubezpieczenia.

Dzisiaj Comperia przedstawia listę ubezpieczeń, które mogą być przydatne w podróży. Jutro podpowiemy, na co zwrócić uwagę kupując polisę. W kolejnych odcinkach szczegółowo prezentować będziemy poszczególne rodzaje ubezpieczeń, doradzimy, które z nich warto wykupić w zależności od celu podróży. Innych ubezpieczeń możemy bowiem potrzebować jadąc samochodem z rodziną do sąsiedniego kraju, innych lecąc samolotem na afrykańskie safari. Często nie zdajemy sobie sprawy, że już jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową, na przykład przy okazji korzystania z konta lub karty kredytowej. Pokażemy więc zakres ubezpieczeń sprzedawanych razem z innymi produktami bankowymi. 


Rodzaje ubezpieczeń, który zakup warto rozważyć udając się na wakacje:


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ten rodzaj polisy ubezpieczeniowej ma chronić nas przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej, na przykład wskutek potrącenia rowerem. Musimy mieć świadomość, że czasami zwykłe przepraszam - szczególnie w innym kraju – po prostu nie wystarczy. Szkoda wyrządzona innej osobie może nas drogo kosztować. Co ciekawe, należy mieć tu również na uwadze szkodę wyrządzoną przez zwierzęta, które pozostają pod naszą opieką.

Uwaga! Jeśli szkodę wyrządzimy umyślnie, albo na przykład pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel nie przejmie na siebie finansowej odpowiedzialności za nasze wykroczenie.


Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)
To jedno z bardziej przydatnych ubezpieczeń w podróży. Nie tylko jeśli jedziemy do krajów tropikalnych, gdzie o chorobę nie jest trudno, ale w każdym innym kraju, gdzie nawet krótka konsultacja u lekarza, albo krótki pobyt w szpitalu może kosztować nas kilka tysięcy złotych.

Polisa ubezpieczeniowa kosztów leczenia ma za zadanie pokryć koszty związane z nagłym zachorowaniem ubezpieczonego. Może ona obejmować m.in. koszty pobytu w szpitalu, badań i zabiegów operacyjnych, dojazdu lekarza do chorego czy  zakupu środków opatrunkowych oraz lekarstw.

Wykupując ubezpieczenie kosztów leczenia należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz na to, co obejmuje dana polisa ubezpieczeniowa, np. czy pokrywa ona koszt leczenia w państwowej służbie zdrowia czy także w prywatnych ośrodkach. Jak wiadomo, dostęp do tych drugich może być łatwiejszy, szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych. Są one jednak droższe i bez ubezpieczenia pobyt w takim ośrodku może nas drogo kosztować.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewne niewielu wie o istnieniu takiego dokumentu. Tymczasem karta zapewnia pokrycie w całości lub częściowo (zależy od kraju i rodzaju obrażeń) kosztów pobytu w państwowym ośrodku zdrowia. Czym jest Europejska Karta Ubezpieczeniowa? Jest to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Kartę wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na co zwrócić wykupując ubezpieczenie kosztów leczenia? Na pewno na fakt, że praktycznie wszystkie polisy w tym zakresie nie pokrywają zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym, a jedynie przypadki ostrych zapaleń. Do tego odpowiedzialność jest zwykle ograniczona do kilkuset złotych ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Inne ograniczenia jakie stosują w takich wypadkach towarzystwa to np. brak pokrycia kosztów leczenia chorób wenerycznych czy AIDS, brak możliwości pokrycia kosztów leczenia choroby, która powstała w wyniku epidemii.


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ten rodzaj polisy ubezpieczeniowej daje ochronę na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, który powstał w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują z reguły nieszczęśliwy wypadek jako „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, nieżalenie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia
lub zmarł. Co ciekawe, za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się z reguły zawału serca czy udaru mózgu.


Ubezpieczenie ochrony prawnej
To ubezpieczenie ma za zadanie pokryć ewentualne koszty pomocy prawnej, z której będziemy zmuszeni skorzystać podczas wakacji. Podobnie jak koszty opieki medycznej, również koszty usług prawniczych na całym świecie są bardzo drogie. Taka polisa pokrywa koszty pomocy prawnej w sytuacji, kiedy musimy zmierzyć się z systemem sądowym czy policyjnym innego kraju. Ubezpieczenie może pokryć koszty pracy adwokata, powołania biegłego czy koszty sądowe.


Ubezpieczenia transportu i repatriacji

Zakres tego ubezpieczenia jest dość szerokie. Może obejmować transport ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub najbliższej placówki zdrowia (np. w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem), ale również transport zwłok do kraju (lub pokrycie kosztów pogrzebu czy kremacji za granicą). Możemy również wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową, która pokryje transport i pobyt osoby towarzyszącej poszkodowanemu.

Tak jak w przypadku każdej innej polisy, musimy zwrócić uwagę na maksymalną wysokość do jakiej towarzystwo ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty. W przypadku tego ubezpieczenia ważne jest też przez jaki czas ubezpieczyciel pokrywa koszty pobytu osoby towarzyszącej (może to być np. 5,7 lub 10 dni roboczych).


Ubezpieczenie w podróży (Asisstance)
Asisstance łączy kilka rodzajów ubezpieczeń. Generalną zasadą tego typu ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy jeszcze podczas pobytu za granicą (z reguły poprzez dedykowanego pracownika towarzystwa lub firmy z nim współpracującej). Do świadczeń, które pokrywa ubezpieczenie Asisstance mogą należeć, w zależności od wariantu proponowanego przez dane towarzystwo:

• organizację i pokrycie kosztów leczenia
• organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego
• organizację i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu
• organizację zastępczego kierowcy
• świadczenie związane z opieką nad dziećmi

Można więc tego typu polisę tak naprawdę traktować jako kompensację kilku polis, ale wraz z pomocą w organizacji poszczególnych działań. Jest to o tyle ważne, że zorganizowanie chociażby transportu w obcym kraju może być utrudnione. Warto więc mieć w takim przypadku wsparcie doświadczonego pracownika, który zna miejscowe przepisy i język.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
W tym przypadku wykupując polisę ubezpieczeniową otrzymujemy ochronę na wypadek zgubienia lub kradzieży bagażu. Każdy podróżujący wie, że takie sytuacje mogą się przytrafić, a więc jest to niezbędny rodzaj ochrony. Nie nastawiajmy się jednak, że polisa pokryje nam wartość całego zagubionego bagażu (wartościowe przedmioty lepiej wozić w bagażu podręcznym). Ideą takiego ubezpieczenia jest raczej pomoc w zakupie najważniejszych przedmiotów codziennego użytku do momentu odzyskania bagażu, albo kupienia niezbędnych przedmiotów.

Należy zwrócić uwagę czy ubezpieczenie obejmuje np. kradzież rzeczy z samochodu (z reguły tak, ale ubezpieczone przedmioty muszą zawsze znajdować się w bagażniku samochodu), zniszczenie rzeczy w wyniku opadów deszczu czy wypadku komunikacyjnego. Towarzystwa z reguły nie pokrywają kosztów zniszczenia samych walizek lub innych przedmiotów służących do transportu bagażu. Trudno jest ubezpieczyć również przewożone złoto czy inne drogocenne kamienie, chyba że wykupimy dodatkowe ubezpieczenie. Za ochronę przedmiotów przewożonych w celach handlowych również odpowiada inny rodzaj ubezpieczenia, za które musimy dodatkowo płacić.

Oddzielnie można wykupić również ubezpieczenie przewożonego sprzętu sportowego (np. sprzętu do nurkowania czy windsurfingu).


Ubezpieczenie OC i AC samochodu i Zielona Karta
A co, jeśli podróżuję po Europie samochodem? Wejście polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło poruszanie się autem po krajach członkowskich UE. W tym przypadku wystarczy tylko ubezpieczenie OC zawarte na terenie naszego kraju i polskie tablice rejestracyjne.

W innych krajach nadal obowiązuje Zielona Karta, którą możemy wykupić w każdym towarzystwie. Jest to ubezpieczenie w komunikacji międzynarodowej, które jest honorowane przez 40 państw zrzeszonych w organizacji Zielona Karta. Ten rodzaj ubezpieczenia jest wymagany, jeśli zamierzamy poruszać się samochodem np. po Albanii, Izraelu, Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Ukrainie czy Turcji. Warto pamiętać, że służby rosyjskie nie honorują Zielonej Karty, a więc wjeżdżając do tego kraju należy wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową już na miejscu.


Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
Zwykle wyjazd w ramach urlopu wakacyjnego planujemy z dużym wyprzedzeniem. Rezerwujemy swój czas i wycieczkę ponosząc ryzyko tego, że w ostatniej chwili (np. na skutego choroby lub konieczności pozostania w pracy) będziemy musieli zrezygnować z organizowanego wyjazdu. W takim przypadku powinniśmy wykupić polisę, która chroni nas przed kosztami odwołania wyjazdu. Jeśli odstępujemy do wycieczki, w takim przypadku ponosimy określony w umowie z organizatorem koszt. Polisa ubezpieczeniowa może pokryć ten wydatek.

Ubezpieczenie to może być również wykorzystane w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju. Jest to możliwe szczególnie przy wyjazdach dłuższych niż tydzień. W takim przypadku bardziej ostra angina może skutecznie zmusić nas do powrotu.

Należy pamiętać, że tego typu ubezpieczenie musi zostać zawarte w przeciągu określonego czasu od daty rezerwacji i opłacenia imprezy (np. 48 lub 72 godzin). W tym przypadku również powinniśmy pamiętać o tym, że koszt wcześniejszego powrotu z imprezy, który jest skutkiem np. przewlekłej choroby lub następstwem naszych wybryków po spożyciu alkoholu (przymusowa deportacja) nie będzie pokryty z polisy ubezpieczeniowej.


Ubezpieczenie kosztów ratownictwa lub poszukiwania
Ten rodzaj ubezpieczenia szczególnie dedykowany jest osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub wybierają się w podróż w bardzo nietypowe lub trudno dostępne tereny (np. góry, puszcze czy lasy tropikalne). Polisa tego typu daje możliwość pokrycia kosztów poszukiwania osoby przez służby ratownicze.


Ubezpieczenia „ekstremalne”
Jeśli ktoś lubi aktywny wypoczynek i do tego uprawia sporty ekstremalne (np. wspinaczka wysokogórska, windsurfing itp.), również może skorzystać z ubezpieczenia wakacyjnego. Jest tylko jeden warunek - o swoim hobby musimy powiadomić agenta. Sporty ekstremalne zawsze w standardowej ofercie wykluczają odpowiedzialność towarzystwa. Ubezpieczyciel musi więc nam skalkulować indywidualnie stawkę ubezpieczenia, uwzględniając wyższe ryzyko polisy. Oczywiście stawka za takie ubezpieczenie będzie wyższa niż ubezpieczenia standardowego.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej klasyfikuje sporty ekstremalne, a więc zawsze należy sprawdzić czy w danej ofercie sport, który będziemy uprawiać, kwalifikuje się do tego rodzaju ubezpieczenia. Na pewno nie warto tego zatajać przed wykupem polisy, ponieważ później możemy mieć problem z uzyskaniem odszkodowania.

Jutro: Co warto wiedzieć kupując polisę turystyczną


Karol Wilczko
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam