Ubezpieczenia, czyli przezorność jest w cenie

2011-03-24 17:20:37

Ubezpieczenia mają gwarantować pokrycie strat związanych ze szkodą. Nie ważne, czy będzie to szkoda materialna czy osobowa.

Generalnie pod pojęciem ubezpieczenia kryje się zabezpieczenie finansowe na wypadek jakiejś sytuacji. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa.

Tak naprawdę ubezpieczyć można wszystko, jeśli tylko znajdzie się ktoś, kto zechce wystawić polisę. Dostępne są ubezpieczenia kota albo psa, a na Zachodzie można ubezpieczyć się choćby od spotkania z kosmitami. Ale schodząc „na ziemię”, wiele innych ubezpieczeń jest znacznie bardziej popularnych.

Na przykład ubezpieczenia osobowe. Czyli choćby ubezpieczenie na życie. Jego celem jest zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Innym ubezpieczeniem z „rodziny” osobowych jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – a więc od choroby, uszkodzenia ciała czy śmierci w wskutek nieszczęśliwego wydarzenia.

Są także ubezpieczenia zdrowotne. Obowiązkowe i dobrowolne z NFZ, albo prywatne, gwarantujące dostęp do prywatnych lecznic.

Dalej warto napisać o ubezpieczeniach majątkowych. Tutaj po pierwsze mówi się o ubezpieczeniach mienia. Chodzi między innymi o ubezpieczenie budynków (mieszkania, domu, albo firma – magazynów, budynków itp.) czy samochodu (np. autocasco albo ubezpieczenie szyb).

W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przede wszystkim kojarzy się to z obowiązkowym ubezpieczeniem samochodowym posiadacza pojazdu (OC), aczkolwiek ubezpieczenie to jest wymagane także w kilku innych przypadkach, m. in. także przy wykonywaniu określonych zawodów (np. adwokat albo pośrednik w handlu nieruchomościami.

A emerytura, renta, ubezpieczenie wypadkowe? To także nic innego jak ubezpieczenie. Dokładnie – ubezpieczenie społeczne. Instytucją zajmującą się nimi w Polsce jest oczywiście ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wśród jeszcze innych ubezpieczeń można dodać pakiety assistance. Zawierając takie ubezpieczenie wraz z AC albo OC zostaną zagwarantowane określone w umowie usługi komunikacyjne, np. holowanie, załatwienie samochodu zastępczego, naprawa. Z kolei assistance w ubezpieczeniu domu to pomoc fachowców (choćby: ślusarz, elektryk, hydraulik).

Podróż? Proszę bardzo – ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie NNW, kosztów leczenia, anulowania biletu lotniczego – na tym i tak nie kończy się lista...

Często w ubezpieczenie „opakowane” są produkty inwestycyjne. To choćby tzw. polisy lokacyjne. Przy pomocy takiego „zabiegu” omija się przykrą konieczność uiszczenia podatku od zysków kapitałowych.

Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl