Trendy na rynku lokat bankowych. Oprocentowanie spada. Najlepsze są lokaty jednodniowe

2010-07-30 16:20:54

Drugi kwartał bieżącego roku zaowocował systematycznym z miesiąca na miesiąc spadkiem oprocentowania lokat bankowych. Zdecydowana większość banków podjęła w tym czasie decyzję o zmniejszeniu rentowności swoich produktów depozytowych. Największy regres dotyczy lokat krótkoterminowych – jeszcze w styczniu średnie oprocentowanie dziesięciu najlepszych lokat miesięcznych (przy wkładzie 5 tys. zł) sięgało 5 proc. Obecnie czołowe 30-dniowe produkty oszczędnościowe dadzą zarobić średnio 4,3 proc. w skali roku.

Nieco mniejszy spadek zanotowały lokaty półroczne (-0,5 pkt. proc.), zaś średnie oprocentowanie depozytów rocznych utrzymało wartość zbliżoną do ubiegłorocznego poziomu.
Niższe odsetki na lokatach krótkoterminowych to efekt aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju. Malejąca inflacja oraz spadająca stopa WIBOR odzwierciedlająca koszt pieniądza na rynku międzybankowym wymusiły na bankach obniżkę oprocentowania depozytów. W przeciwnym wypadku pożyczanie kapitału od ludności (gromadzenie środków na lokatach) byłoby zbyt drogie. Jednocześnie prognozy co do przyszłego kształtowania się stóp procentowych w Polsce są jednoznaczne – na przełomie lat 2010/2011 Narodowy Bank Polski prawdopodobnie zapoczątkuje serię podwyżek. Dlatego rentowność depozytów średnio- i długoterminowych zanotowała dużo mniejszy spadek, gdyż banki wiedzą, że w dłuższym okresie koszt pieniądza wzrośnie.

W obecnej chwili rankingi lokat zdominowane są przez produkty oferujące ominięcie podatku od zysków kapitałowych poprzez zastosowanie codziennej kapitalizacji odsetek. Ich wadą jest niski górny limit wpłaty określony zazwyczaj w granicach 15-20 tys. zł, lecz przeszkodę tę łatwo  wyeliminować lokując posiadany kapitał na kilku depozytach antypodatkowych. Na taki zabieg pozwala większość banków. Ograniczenie co do liczby lokat z dzienną kapitalizacją założonych przez jednego klienta stosują jedynie Lukas Bank, BOŚ, Invest-Bank, Millennium i Raiffeisen Bank.
Dzienna kapitalizacja odsetek od ulokowanego kapitału jeszcze kilkanaście miesięcy temu była usługą niszową. Teraz jest na topie i pojawia się w ofertach coraz większej liczby instytucji bankowych. Na tego typu możliwość wciąż muszą jednak czekać klienci dwóch największych banków w Polsce – PKO BP i Pekao.
 
Poniższe tabele prezentują najwyżej oprocentowane lokaty o podanych okresach zapadalności. Pominięte zostały lokaty jednodniowe, które wprawdzie można automatycznie rolować na kolejne dni, lecz ich oprocentowanie może zmienić się w każdej chwili.
 
TOP5 lokaty miesięczne, kwota inwestycji: 5 tys. zł
 
Bank
Lokata
Odsetki
Oproc. brutto
1
Allianz Bank
Allianz Lokata
14,92 zł
4,30%
2
Eurobank
Lokata standardowa
14,71 zł
4,25%
3
Toyota Bank
Lokata standardowa
14,50 zł
4,20%
4
Citi Handlowy
Lokata TurboProcent
13,67 zł
4,00%
Polbank EFG
Lokata standardowa
13,67 zł
4,00%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

TOP5 lokaty 6-miesięczne, kwota inwestycji: 5 tys. zł
 
Bank
Lokata
Odsetki
Oproc. brutto
1
Getin Noble Bank (Open Finance)
Lokata Optymalna
126,65 zł
6,25%
2
Noble Bank
Lokata Optymalizator II
123,11 zł
6,08%
3
Meritum Bank
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
116,25 zł
5,73%
4
DnB Nord
Polisa lokacyjna NORD fortjene
111,75 zł
5,51%
5
AIG Bank
Lokata Direct+ Internet
110,25 zł
5,45%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
TOP5 lokaty roczne, kwota inwestycji: 5 tys. zł
 
Bank
Lokata
Odsetki
Oproc. brutto
1
Getin Noble Bank (Open Finance)
Lokata Optymalna
269,48 zł
6,65%
2
Meritum Bank
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
261,49 zł
6,45%
3
Noble Bank
Lokata Optymalizator II
257,38 zł
6,35%
4
FM Bank
FM Lokata z kapitalizacją codzienną
256,43 zł
6,33%
5
Bank BPH
Lokata Pracowita
245,89 zł
6,08%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Sylwester Góreczny
Analityk Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl