To nie moja transakcja

2009-07-28 00:00:00

Warto uważnie przeglądać zestawienie transakcji na wyciągu. Może się bowiem okazać, że zapłaciliśmy za dużo lub nie za swoje zakupy. A reagować trzeba szybko.

Każdy posiadacz karty kredytowej powinien zgłosić niezgodność salda rachunku w określonym terminie od dnia otrzymania wyciągu i koniecznie przed dniem wymaganej spłaty. Trzeba więc zajrzeć do regulaminu posiadanej karty kredytowej, bo termin ten może w jednym banku wynosić 14 dni, a w innym 30. Tymczasem, niezgłoszenie reklamacji w zastrzeżonym czasie, banki traktują jako potwierdzenie prawidłowości wyciągu.

Blokada
Reklamację można zgłosić dzwoniąc na infolinię. Bank po jej przyjęciu może zmniejszyć limit kredytu o kwotę reklamowanej transakcji z ewentualną prowizją, nie zmieniając jednak limitu dostępnych środków. Kwota blokady nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu odsetek oraz minimalnej kwoty spłaty. O terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji bank informuje w momencie rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne
Przy reklamacjach transakcji przeprowadzonych przy użyciu karty, bank może poprosić o pisemne oświadczenie określające przyczynę reklamacji oraz kopię dowodu dokonania transakcji. Tu również ważne jest dotrzymanie terminu wymaganego przez bank. Tylko wówczas postępowanie reklamacyjne będzie przeprowadzane. Po jego zakończeniu blokada transakcji zostanie zniesiona i w zależności od wyniku postępowania reklamacyjnego bank obciąży rachunek lub uzna i przeprowadzi korektę odsetek. Trzeba jednak pamiętać, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia posiadacza karty z terminowej spłaty minimalnej kwot wykazanej na wyciągu.

Sprzedaż wierzytelności
Postępowania reklamacyjne czasem mogą trwać bardzo długo. Bank może np. uznać, że podpis na paragonie zgadza się z podpisem posiadacza karty. Wówczas niezbędne będzie złożenie drugiej reklamacji kwestionującej podpis. Sprawa niezakończona może poskutkować sprzedażą przez bank wierzytelności. W takim przypadku pozostanie tylko dochodzenie praw na drodze sądowej. Można też złożyć wniosek do Arbitra Bankowego.

Przedawnienie roszczeń
Roszczenia banku po wejściu w życie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ulegają przedawnieniu z umowy o kartę kredytową po dwóch latach. Sąd zarzut przedawnienia weźmie pod uwagę. W takim przypadku to dochodzący zapłaty musi w sądzie udowodnić istnienie wierzytelności.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam