Szybki kredyt gotówkowy pod lupą Comperii

2009-05-08 00:00:00

Nieplanowany wyjazd, pilna naprawa samochodu, cała góra nagłych wydatków, a pieniędzy w portfelu brak. Potrzebny szybki kredyt gotówkowy. I to nie cena zdecyduje o wyborze banku, a czas pojawienia się pieniędzy na koncie. Sprawdzamy dostępne możliwości.

Comperia prześwietliła oferty banków pod względem dostępności tzw. „szybkich kredytów”. Jak się okazuje w większości przypadków mogą na nie liczyć jedynie stali klienci. Długa historia prowadzenia rachunku w danym banku istotnie ułatwia podjęcie przez banki decyzji o przyznaniu pożyczki. Kredytodawca może łatwo ocenić poziom wydatków i przychodów wnioskodawcy. W tej sytuacji dokumenty potwierdzające wysokość zarobków mogą być niepotrzebne. Wystarczy dowód osobisty i podpis na przygotowanej przez bank umowie kredytowej i pieniądze zjawiają się na rachunku. Ale nie zawsze chce się skorzystać z usług macierzystego banku.

Comperia przygotowała ranking ofert szybkich kredytów gotówkowych, gdzie głównym kryterium jest ich dostępność.


Punkty za wygodę
Konstruując ranking przyznawaliśmy punkty za każde „tak” na następująco postawione pytania:

Czy bank przyznaje kredyt w tzw. „uproszczonej procedurze”, czyli jedynie na podstawie dowodu osobistego?

Czy jest możliwe uzyskanie szybkiego kredytu gotówkowego w sytuacji nie posiadania rachunku w danym banku?

Czy jest możliwe uzyskanie szybkiego kredytu gotówkowego w sytuacji, kiedy nie wykonujemy określonego, preferowanego przez bank zawodu?

Czy uzyskanie pieniędzy w ciągu jednego dnia realnie jest możliwe?


Ponieważ poniższe zestawienie bazuje na jakościowych elementach oceny, może budzić kontrowersje. Dlatego zapraszamy do wyrażania swoich opinii, a także do oceniania ofert banków z poziomu wyników wyszukiwania po kliknięciu na „szczegóły oferty”. W ten sposób każdy może wpłynąć na pozycję banku w rankingu.

 

 

Bank

Co zadecydowało o pozycji w rankingu

1

Bank Pocztowy

Każdy, kto potrzebuje kredytu do 5 tys. zł, może go otrzymać tylko na podstawie dowodu osobistego. Wystarczy jedynie złożyć wniosek o kredyt i po otrzymaniu decyzji (nawet w 15 minut) podpisać umowę i odebrać pieniądze.

2

PKO BP

Aby otrzymać Max Pożyczkę wystarczy przedstawić tylko dowód osobisty, a w przypadku osób niebędących klientami PKO BP, dodatkowo drugi dokument ze zdjęciem.

3

Invest-Bank

Kredyt w uproszczonej procedurze można uzyskać w oparciu o „Oświadczenie o wysokości i źródle dochodów” zamiast wymaganych standardowo dokumentów (zaświadczeń od pracodawców lub z US, ZUS i KRUS). Oferta skierowana jest do wszystkich klientów.

4

Eurobank

Eurobank przyznaje kredyty w tzw. uproszczonej procedurze, m.in:
- stały klient (który już korzystał z oferty kredytu gotówkowego) może uzyskać kredyt okazując jedynie dowód osobisty (w nielicznych przypadkach wymagane jest potwierdzenie dochodu, np. zaświadczenie o zarobkach) i najczęściej może otrzymać kredyt w 15 minut)
- klientom z dobrą historią kredytową w innych bankach, eurobank oferuje "kredyt na dowód" - przedstawiając dowód osobisty klient może otrzymać kredyt w wysokości do 30 tys. zł w 15 minut.

5

mBank

Klient „z ulicy” może uzyskać kredyt do 5 tys. zł  na podstawie dowodu osobistego. Z kolei osoba będąca klientem mBanku może uzyskać kredyt do 50 tys. zł na podstawie dowodu osobistego.

6

Pekao

Uproszczona procedura jest możliwa w przypadku klientów banku zasilających rachunek dochodami z tytułu zatrudnienia (min. 3 m-ce) i emerytury (min 1 m-c). W ramach tej procedury pożyczka udzielna jest bez obowiązku przedkładania dokumentów o dochodach, tylko na podstawie dowodu osobistego.

7

Deutsche Bank PBC

Tylko na podstawie PIT-11 można uzyskać zarówno kredyt gotówkowy, jak i konsolidacyjny. Z oferty mogą skorzystać osoby, których zarobki miesięczne zaczynają się już na poziomie 450 zł. Kredyty udzielane są w kwotach od 500 do 100 tys. zł na okres nawet do 72 miesięcy. Z opcji „Kredyt na PIT” mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony) oraz kontrakt menedżerski.

Dodatkowo db kredyt oferuje również minimum formalności grupom zawodowym szczególnego zaufania publicznego, np. lekarzom, nauczycielom, prawnikom.

8

Bank BGŻ

1. Tzw. "szybki" kredyt gotówkowy w ramach kredytu gotówkowego o marketingowej nazwie "Pożyczka Tu i Teraz" - oferta skierowana jest dla nowych i starych klientów. Uproszczenie procedur polega na braku wymogu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu umowy kredytu - dotyczy kredytów w kwocie do 50 tys. zł (w tej kwocie uwzględniane są posiadane już przez klienta inne kredyty gotówkowe w Banku BGŻ. Wymagane dokumenty to potwierdzenie uzyskiwanych dochodów lub oświadczenie klienta o uzyskiwanym dochodzie.
2. Tzw. kredyt "na oświadczenie" w ramach kredytu gotówkowego o marketingowej nazwie "Pożyczka Tu i Teraz" - dotyczy kredytów w kwocie do 10 tys. zł. Oferta skierowana jest do klientów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (dotyczy nowych i starych klientów). Uproszczenie procedur polega na braku konieczności przedstawiania zaświadczenie o dochodach - wystarczy oświadczenie o dochodach składane przez klienta.

9

MultiBank

Przedstawiciele wolnych zawodów (np. lekarze, architekci, prawnicy, artyści), którzy przedstawią dobrą historię kredytową z innego banku lub klienci, którzy regularnie zasilają rachunek w MultiBanku od przynajmniej 6 miesięcy, mogą skorzystać z procedury uproszczonej - w takim wypadku bank  zrezygnuje z wymogu przedstawienia zaświadczenia o wysokości zarobków. Decyzja jest podejmowana na podstawie wniosku, historii rachunku i historii kredytowej.

10

Allianz Bank

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony: wystarczy okazać dowód osobisty, oświadczyć na wniosku jaki ma się dochód. W takim przypadku można uzyskać bez zaświadczeń do 30 tys. zł kredytu. W przypadku osób wykonujących tzw. wolny zawód - wystarczy przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe i dokumenty rejestrowe poświadczające funkcjonowanie firmy. W takim przypadku można uzyskać bez konieczności dokumentowania dochodów do 50 tys. zł kredytu.

11

BZ WBK

Dla klientów posiadających konto osobiste, na które wpływają dochody, bank może zaproponować kredyt przy minimum formalności, tj. złożenie wniosku kredytowego i oświadczenia o dochodzie.

12

Getin Bank

Do końca czerwca bank proponuje klientom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, kontraktów oraz umów cywilno-prawnych skorzystanie z oferty kredytowej na PIT-11. Klient dokumentuje swoje dochody poprzez przedstawienie otrzymanego od swojego pracodawcy PIT-11 za 2008 rok. Dotychczasowi klienci Getin Banku mogą również liczyć na uproszczoną procedurę dokumentowania dochodu (oświadczenie).

13

DNB Nord

Tzw. uproszona procedura dotyczy klientów posiadających konto w banku, na które jest przekazywane ich wynagrodzenie - w takim przypadku klient nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach.

14

BOŚ

Dla stałych klientów, gdy kwota pożyczki nie przekracza 10 tys. zł, ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w sposób uproszczony, określony w zasadach oceny zdolności kredytowej. Metoda polega na przyjęciu do obliczania dochodu netto klienta danych określonych w karcie informacyjnej, bez konieczności ich weryfikowania w oparciu o stosowne dokumenty.

15

Millennium

Pilna Pożyczka wysokości do 10 tys. zł może zostać udzielona klientom uzyskującym dochody z tytułu umowy o pracę na podstawie oświadczenia o dochodach. W takim przypadku bank nie wymaga przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy. Uproszczona procedura dotyczy również stałych klientów Banku - takim klientom Pilna Pożyczka może zostać udzielona na podstawie historii współpracy, bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających dochód.

16

AIG Bank

Z kredytu w uproszczonej procedurze mogą skorzystać tylko najlepsi klienci banku. Wówczas jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty.

17

ING Bank

Uproszczona procedura przyznania kredytu jest dostępna dla stałych klientów banku, wybranych grup zawodowych oraz klientów personal i private banking. Polega na możliwości otrzymania kredytu na podstawie oświadczenia o dochodach (np. w przypadku umowy o pracę bank nie wymaga przedłożenia zaświadczenia o zarobkach) lub rezygnacji z wybranych dokumentów, które bank wymaga w procedurze standardowej.

18

Kredyt Bank

Z uproszczonej procedury mogą skorzystać klienci, którzy posiadają wobec banku zobowiązania kredytowe od minimum 12 miesięcy i/lub posiadali przez okres 12 miesięcy zobowiązania kredytowe, dla których od daty ostatecznego terminu spłaty nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy i w okresie ostatnich 12 miesięcy terminowo regulowali zobowiązania kredytowe w banku.

19

Nordea Bank

Dla stałych klientów, a więc tych posiadających wpływy na rachunek ROR w banku przez ostatnie 3 miesiące w wysokości co najmniej oświadczonego we wniosku dochodu netto bank stosuje procedurę uproszczoną przyznania kredytu.

20

Raiffeisen Bank

Bank przyzna kredyt w uproszczonej procedurze osobom wykonującym określone, profesjonalne zawody. Limity nie są przyznawane na podstawie badania zdolności, tylko na podstawie stażu i zawodu. Dokumentami wymaganymi są dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu do wykonywania zawodu.

21

Lukas Bank

Lukas Bank posiada w ofercie pożyczki gotówkowe udzielane w oparciu o uproszczoną procedurę. Taka oferta dotyczy znanych bankowi klientów, osób uzyskujących dochód z tytułu renty/emerytury oraz wykonujących niektóre zawody .

22

Alior Bank

Klienci uzyskujący dochód z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, nominacji lub powołania mogą uzyskać pożyczkę gotówkową w oparciu o oświadczenie o dochodach w miejsce zaświadczenia z zakładu pracy. Klienci prowadzący działalność gospodarczą mogą przedłożyć, zamiast zaświadczenia z ZUS i US, wyciągi z rachunku firmowego poświadczające dokonywanie regularnych wpłat z tytułu składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy w ostatnich 3 miesiącach.

23

Dominet Bank

Zastosowanie uproszczonej procedury jest każdorazowo uzależnione od decyzji kredytowej (określenia poziomu ryzyka kredytowego).

24

Toyota Bank

Bank stosuje standardową procedurę dla wszystkich klientów.

25

Volkswagen Bank direct

Brak kredytu w uproszczonej procedurze w ofercie Volkswagen Bank direct.Bartosz Michałek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam