Szybki kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka

2009-05-12 00:00:00

Małżeństwo to m.in. zgoda na wspólne podejmowanie szeregu decyzji finansowych. Czasami tak nakazuje prawo. Na przykład wzięcie kredytu hipotecznego bez zgody współmałżonka nie jest możliwe. A czy szybki kredyt gotówkowy bez współudziału żony lub męża jest możliwy? Sprawdziliśmy.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków były zaskakujące. Okazało się bowiem, że kredytodawcy przejawiają zupełnie odmienne stanowiska w tej sprawie. Niektóre banki w ogóle nie wymagają zgody współmałżonka na udzielenie kredytu gotówkowego, inne z kolei, podpierając się zapisami obowiązującego prawa, każdorazowo jej wymagają. Wiele ankietowanych banków wymaga zgody tylko wtedy, kiedy wartość kredytu przekracza określoną kwotę. Na przykład w Allianz Banku czy Getin Banku współmałżonek musi złożyć podpis na umowie kredytowej, jeżeli kwota kredytu przekracza 30 tys. zł. W innych bankach podpis nie będzie potrzebny, jeżeli wnioskowana kwota nie przekracza 3 czy 5 tys. zł. 

Sprawdź teraz najlepsze kredyty gotówkowe w naszej porównywarce!

Poniżej przedstawiamy ranking ofert. Kryterium decydującym o miejscu w zestawieniu jest elastyczność banku w zakresie wymagań dotyczących aktywności współmałżonka w procesie udzielania szybkiego kredytu gotówkowego.

 

Kredyty gotówkowe - czy i kiedy bank wymaga zgody współmałżonka

Bank Pocztowy

Bank nie wymaga zgody współmałżonka do udzielenia kredytu gotówkowego.

Deutsche Bank PBC

Bank nie wymaga zgody współmałżonka do udzielenia kredytu gotówkowego.

AIG Bank

Zgoda współmałżonka nie jest wymagana do zawarcia umowy kredytu gotówkowego, niezależnie od wysokości kredytu.

Eurobank

Wyłącznie w nielicznych przypadkach (w zależności od zdolności kredytowej klienta) bank wymaga podpisu współmałżonka.

Lukas Bank

Standardowo zgoda współmałżonka przy udzielaniu pożyczki nie jest wymagana. Wymóg uzyskania zgody może się pojawić przy ubieganiu się o wysokie kwoty pożyczek (nie ma jednego ustalonego limitu, limit dla każdego klienta jest wyliczany indywidualnie).

Allianz Bank

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu wymagana jest dla kwoty kredytu powyżej 30 tys. zł.

Getin Bank

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu jest wymagana przy kredycie powyżej 30 tys. zł.

Raiffeisen Bank

Bank nie wymaga zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytów do kwoty 30 tys. zł.

Polbank EFG

Zgoda współmałżonka wymagana jest od kwoty 20,1 tys. zł.

DNB Nord

Zgoda współmałżonka jest wymagana przy kwocie powyżej 20 tys. zł lub w przypadku kwoty wyższej od pięciokrotności dochodu netto klienta.

BZ WBK

Bank wymaga zgody współmałżonka przy kredycie powyżej 20 tys. zł.

Millennium

W przypadku klientów pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej bank wymaga zgody współmałżonka przy kredytach powyżej 15 tys. zł.

ING Bank

Do kwoty 15 tys. zł  bank nie wymaga zgody współmałżonka.

PKO BP

Bez zgody współmałżonka uzyskać można pożyczkę w wysokości do 2-krotności dochodów netto, nie więcej niż 10 tys. zł.

Alior Bank

Przy wspólnocie majątkowej bank wymaga zgody współmałżonka od kwoty 10 tys. zł lub 25 tys. zł (w zależności od grupy klientów).

MultiBank

Zgoda nie jest wymagana dla kredytów do 10 tys. zł.

Bank BGŻ

Gdy pomiędzy klientem zaciągającym kredyt gotówkowy i jego małżonkiem istnieje wspólność majątkowa, co do zasady wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu. Jednak zgoda małżonka nie jest wymagana, jeżeli zadłużenie klienta wobec banku z tytułu już posiadanych kredytów gotówkowych, limitów kart kredytowych, limitów w koncie osobistym razem z wnioskowanym kredytem gotówkowym nie przekracza większej z poniższych kwot:
1) dwukrotności średnich miesięcznych dochodów netto klienta lub
2) kwoty 7 tys. zł.

Invest-Bank

Invest-Bank nie wymaga zgody współmałżonka przy kredytach gotówkowych do 5 tys. zł.

Kredyt Bank

Zgoda współmałżonka jest wymagana jeżeli kwota wnioskowanego kredytu przekracza 5 tys. zł.

Toyota Bank

Zgodnie ze standardowymi regulacjami przy wspólnocie majątkowej kredyt powyżej 5 tys. zł wymaga zgody współmałżonka.

Pekao

W przypadku gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim umowę pożyczki zawiera się z obojgiem małżonków, z wyjątkiem kwot pożyczek do 4 tys.. zł oraz sytuacji gdy wnioskodawca pozostaje w rozdzielności majątkowej lub w udokumentowanej separacji.

Nordea Bank

Zgoda współmałżonka jest wymagana powyżej kwoty 3 tys. zł.

GE Money Bank

Bank wymaga zgody współmałżonka. Wysokość kwoty kredytu, przy której jest wymagana zgoda współmałżonka, zależy od profilu ryzyka klienta.

Dominet Bank

Wymóg zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu jest uzależniony od decyzji kredytowej (oceny ryzyka kredytowego).

BOŚ

W przypadku gdy pożyczkobiorca pozostaje w związku małżeńskim, a kwota pożyczki: nie przekracza 3-krotności jego miesięcznych dochodów netto, obliczonych przez oddział i jednocześnie jest większa niż 10 tys. zł - wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka pożyczkobiorcy na zaciągnięcie pożyczki. Jeżeli kwota przekracza 3-krotność jego miesięcznych dochodów netto, obowiązkowym zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki jest poręczenie współmałżonka, współmałżonek pożyczkobiorcy poręczający pożyczkę nie musi posiadać zdolności kredytowej. Przepisu powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy pożyczkobiorca pozostaje w rozdzielności majątkowej lub separacji ze współmałżonkiem i przedłoży akt notarialny lub prawomocny odpis orzeczenia sądu w tej sprawie oraz gdy współmałżonkowie wspólnie występują o pożyczkę.

Volkswagen Bank direct

Niezależnie od kwoty wniosku, małżeństwa bez rozdzielności majątkowej muszą wnioskować wspólnie o kredyt.

 

Bartosz Michałek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam