Stałe, czy zmienne - jakie oprocentowanie lokaty wybrać?

2013-09-09 14:56:51

Oprocentowanie najczęściej kojarzy się z kredytami bankowymi, ale termin ten w równym stopniu dotyczy instrumentów służących do gromadzenia oszczędności. O ile w przypadku pożyczek z reguły bank narzuca klientowi rodzaj oprocentowania, to przy depozytach sami decydujemy, jaką lokatę założymy. Sprawdźmy zatem, czy szukając lokaty bankowej lepiej wybierać oprocentowanie stałe, czy zmienne.

Lokata bankowa to jeden najpopularniejszych produktów wykorzystywanych do pomnażania oszczędności. Działa ona na zasadzie „pożyczki”, którą klient udziela bankowi na określony umową okres. Po jego upłynięciu bank zwraca klientowi wpłaconą wcześniej kwotę wraz z narosłymi odsetkami.

Wysokość zarobku klienta w głównej mierze zależy od poziomu oprocentowania danego depozytu oraz kapitalizacji, czyli częstotliwości dopisywania odsetek. Z reguły banki stosują zasadę, że odsetki od lokat są naliczane jednorazowo w chwili ich zakończenia. Na rynku można jednak spotkać kapitalizację występującą raz w miesiącu, raz na kwartał, a jeszcze nie tak dawno standardem były lokaty z kapitalizacją dokonywaną codziennie.

Natomiast w przypadku oprocentowania depozytów trzeba zwrócić uwagę na dwa parametry – jego wysokość i rodzaj. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta, im wyższe oprocentowanie, tym większe „wynagrodzenie” deponenta. Ale już na rodzajem oprocentowania warto chwilę się pochylić, ponieważ zarówno stałe, jak i zmienne ma plusy i minusy.

Największą zaletą oprocentowania stałego jest to, że już w chwili zakładania lokaty klient dokładnie wie, ile wyniesie jego „zarobek”. Jest to o tyle ważne, że część osób lubi wiedzieć, jaką kwotą będzie dysponować w przyszłości. Niestety, takiej możliwości nie dają depozyty z oprocentowaniem zmiennym, gdyż może ono przyjmować różne wartości w czasie trwania lokaty.

Oprocentowanie zmienne z reguły jest uzależnione od czynników makroekonomicznych. Do tych podstawowych zaliczamy poziom inflacji, stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego lub wysokość konkretnej rynkowej stopy procentowej np. WIBOR. W zależności od tego, jak się zmieniają te parametry, uaktualnieniu ulega oprocentowanie lokaty.

Wybierając lokatę z konkretnym rodzajem oprocentowania trzeba nie tylko zwrócić uwagę na bank oferujący dany depozyt, ale także na warunki makroekonomiczne. W chwili, gdy w gospodarce obowiązują wysokie stopy procentowe warto założyć lokatę z oprocentowaniem stałym. Dzięki temu, gdy stopy zostaną obniżone, klient będzie mógł się cieszyć wysokim zarobkiem.

W sytuacji takiej, jaka ma miejsce obecnie (niskie stopy procentowe), osoby dysponujące nadwyżkami środków pieniężnych powinny się skierować ku lokatom oprocentowanym zmienną stopą. Wybierając takie depozyty, w momencie podwyżek stóp analogicznie wzrośnie także oprocentowanie ich lokaty. Oczywiście, trzeba wcześniej dokładnie zapoznać się z parametrami danego depozytu, przeczytać jego regulamin itd. W ten sposób będziemy wiedzieć, kiedy i na jakich warunkach instytucja, której powierzyliśmy swoje pieniądze, dokona aktualizacji oprocentowania.
Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk