Średnie oprocentowanie lokat bankowych znacząco spada - raport Comperia.pl

2012-03-29 10:01:53

Jednym z ulubionych sposobów oszczędzania Polaków są bezpieczne lokaty bankowe. Rok 2011 był dla wszystkich, którzy gromadzą nadwyżki na depozytach łaskawy - ich średnie oprocentowanie regularnie rosło. Był to głównie efekt czterech podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, każda o 25 pkt. bazowych.

Niestety, pod koniec 2011 roku banki zaczęły wycofywać ze swojej oferty depozyty z dzienną kapitalizacją odsetek. Wynika to z wprowadzanych przez rząd zmian w sposobie zaokrąglania podatku od zysków kapitałowych.

Obecnie wygenerowaną kwotę odsetek zaokrągla się do pełnej kwoty w złotych, a następnie 19 proc. tak obliczonej wartości ponownie poddaje się zaokrągleniu do pełnych złotych. Oszacowana wartość jest kwotą podatku.

Od 31 marca zaokrąglenia do pełnych złotych zastąpione zostaną zaokrągleniami do pełnych groszy (i to zawsze w górę). To spowoduje, że od kwoty odsetek zostanie po prostu pobrane 19 proc. podatku. Dziś od 2,49 zł nie jest pobierany podatek Belki, a po zmianach będzie i wyniesie 48 gr.

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, to depozyty, które w ubiegłym roku przynosiły klientom największe zyski. Wycofanie tych lokat z oferty banków wpłynęło na znaczny spadek średniego oprocentowania lokat bankowych.Po trwających trzy miesiące spadkach średniego oprocentowania lokat na pół roku i rok aktualnie ustabilizowało się ono na poziomie 4,24 proc. oraz 4,55 proc. W przyszłych miesiącach należy spodziewać się utrzymania średniego oprocentowania depozytów bankowych na podobnym poziomie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż założenie półrocznej lokaty na 5 tys. zł ze średnim oprocentowaniem 4,24 proc. przynosi klientom spadek realnej wartości pieniądza. Jest to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie wskaźnika inflacji- wg danych GUS wskaźnik inflacji rok do roku w lutym wyniósł 4,3 proc.

Jeszcze 3 miesiące temu klient mógł założyć półroczną lokatę z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. brutto. Dziś najwyższe oprocentowanie to 6-6,2 proc. I tylko takie lokaty pozwalają realnie zarobić.

Niestety, z rynku zniknęły już właściwie wszystkie lokaty z dzienną kapitalizacją, które dotychczas królowały na szczytach zestawień. Banki nie zaproponowały w ich miejsce żadnych atrakcyjnych ofert i nie widać, by coś w tej kwestii miało się zmienić. 31 marca formalnie przestanie obowiązywać luka prawna w ordynacji podatkowej, tak skrzętnie wykorzystana przez lokaty z dzienną kapitalizacją. Na razie nie widać poprawy ofert polisolokat, typowanych na kolejny polski hit oszczędnościowy. Marcin Zienkiewicz
Mikołaj Fidziński
Marta Ośko
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl