Spready wyrażone w procentach spadły, ale tylko dzięki słabości złotego

2010-06-18 09:50:43

W maju różnice pomiędzy kursami spłaty i wypłaty walutowych kredytów hipotecznych, czyli spready, w ujęciu kwotowym pozostały na poziomie utrzymującym się przez ostatnich kilka miesięcy. Najwyższa wartość spreadu wyrażona w jednostkach pieniężnych dotyczy kredytów w euro – średnio 0,24 zł dla całego rynku bankowego.

 

Spread przy kredytach udzielanych we frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich jest obecnie o 5 groszy niższy. Z kolei rozpatrując spready w sensie procentowym, ich wysokość w minionym miesiącu nieznacznie zmalała, co jest bezpośrednią konsekwencją osłabienia się złotego w stosunku do innych walut obcych. W ujęciu procentowym największa różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty przez polskie banki utrzymuje się na parze walutowej CHF/PLN, średnio 6,41 proc. Dla euro i dolara wartość spreadu waha się w granicach 5,8-5,9 proc.
 
Dane fundamentalne o stanie polskiej gospodarki na tle innych krajów pozwalają wierzyć, że nasza waluta jest niedowartościowana i powinna w najbliższym czasie umocnić się. Taka sytuacja nie powinna jednak mieć znaczącego wpływu na kwotowe zmiany spreadów stosowanych przez banki, wzrosną jedynie ich wartości wyrażone procentowo. Kredytodawcy mają duże pole manewru w odniesieniu do ustalania wysokości spreadów dla kredytów walutowych – jeszcze w drugiej połowie 2007 roku, przed wybuchem światowego kryzysu finansowego średnia wartość analizowanych spreadów była ok. 2 pkt. proc. niższa, nawet mimo tego, że złoty był znacznie mocniejszy niż obecnie. Na powrót do stanu sprzed kryzysu można liczyć dopiero w momencie, kiedy kraje PIIGS uporają się ze swoimi problemami fiskalnymi, co może jeszcze potrwać (w ostatnich dniach wzrosły obawy o wypłacalność kolejnego członka UE – Węgier) oraz pod warunkiem, że światowy kryzys nie pokaże nam jeszcze innego oblicza. 
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w procentach w okresie wrzesień 2007-maj 2010:
 
 
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
kwiecień 10
maj 10
EUR
3,95%
4,96%
5,96%
5,86%
5,85%
5,79%
5,77%
CHF
4,52%
5,25%
6,51%
6,39%
6,53%
6,62%
6,41%
USD
4,11%
4,82%
5,94%
5,86%
5,86%
6,06%
5,82%
 
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w groszach w okresie wrzesień 2007- maj 2010:
 
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
kwiecień 10
maj 10
EUR
0,15 zł
0,17 zł
0,25 zł
0,25 zł
0,24 zł
0,23 zł
0,24 zł
CHF
0,11 zł
0,11 zł
0,18 zł
0,18 zł
0,19 zł
0,19 zł
0,19 zł
USD
0,11 zł
0,12 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,18 zł
0,19 zł
 
 
 
 
Zmiana średniego poziomu kursu spłaty kredytu w danej walucie wrzesień- marzec 2010:
 
 
wrzesień 09
październik 09
listopad 09
grudzień 09
styczeń 10
kwiecień 10
maj 10
EUR
4,03 zł
4,34 zł
4,30 zł
4,26 zł
4,20 zł
3,97 zł
4,18 zł
CHF
2,66 zł
2,88 zł
2,87 zł
2,85 zł
2,87 zł
2,81 zł
2,97 zł
USD
2,77 zł
2,94 zł
2,89 zł
2,91 zł
2,97 zł
2,99 zł
3,35 zł
 
 
 

Sylwester Góreczny
Analityk Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl