Spółdzielnia podniosła opłaty. Czy mogę odwołać się od decyzji?

2009-09-10 10:11:04

PYTANIE DO PRAWNIKA Czy spółdzielnia może podnieść czterokrotnie opłaty eksploatacyjne oraz na fundusz remontowy dla osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej? Mój małżonek dwa lata temu zrezygnował z członkostwa w spółdzielni. Teraz otrzymał zawiadomienie o nowych, wyższych opłatach. Jak wynika z pisma, osoby niebędące członkami spółdzielni nie uczestniczą w przychodach z działalności gospodarczej. Czy działanie spółdzielni jest zgodne z prawem? Czy istnieje podstawa prawna do odwołania się od decyzji?

Na pytania Czytelników odpowiada Tomasz Waszczyński, adwokat w Kancelarii Prawnej Grabiński i Wspólnicy.


Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub własność lokalu, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale. Opłaty te wnosić należy do 10 dnia każdego miesiąca, o ile statut spółdzielni nie wprowadza późniejszego terminu. Ponadto spółdzielnia na żądanie osoby, która nie jest członkiem spółdzielni, ma obowiązek przedstawić kalkulację wysokości opłat.


Z kolei o zmianie opłat, spółdzielnia musi zawiadomić właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

Jeśli osoba, która otrzymała podwyżkę opłat nie zgadza się z nią, może wystąpić do sądu z powództwem przeciwko spółdzielni, kwestionując zakomunikowaną zmianę. Do czasu prawomocnego zakończenia procesu, osoba taka winna ponosić opłaty w dotychczasowej wysokości, natomiast ciężar zasadności podwyżki spoczywa na spółdzielni.

Ustawa nie wprowadza wprost terminu, w którym zaskarżenie podwyżki jest dopuszczalne. Można zatem interpretować przepis na dwa sposoby. Pierwsza możliwość mówi, że wytoczenie powództwa dopuszczalne jest tak długo, jak długo podwyższone opłaty nie zaczną obowiązywać. Wedle drugiej możliwości, prawo zaskarżenia podwyżki nie jest ograniczone żadnym terminem. W moim przekonaniu bardziej zasadne wydaje się pierwsze podejście, co oznacza, że czas na zaskarżenie podwyżki opłat jest stosunkowo krótki.

Tomasz Waszczyński
Adwokat w Kancelarii Prawnej Grabiński i Wspólnicy

Masz pytanie do prawnika, pisz na adres: prawnik@comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam