Sierpniowe wzrosty w obu Portfelach Comperii

2011-09-09 09:43:46

Przed Wami druga odsłona odmienionego raportu o nazwie „Portfele Comperii”. Analiza danych za sierpień 2011 r. skutkuje dwoma wiadomościami: jedną dobrą, drugą złą. Korzystny jest fakt, że średnie zyski oszczędzających w bankach rosną. Źle wróży natomiast wzrost wskaźnika pt. koszt pożyczającego. Co więcej, ten drugi portfel zdaje się pęcznieć szybciej.

Czym są Portfele Comperii?

Portfele Comperii (dawniej zwane „Wskaźnikami Comperii”) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz przed rokiem) zmieniały się: koszt pożyczającego i zysk oszczędzającego.
Ten pierwszy koszt pokazuje ważony miesięczny koszt odsetkowy portfela kredytów na łączną kwotę 100 tys. zł, w którym to kredyt hipoteczny stanowi 81 proc. tej wartości. Wzrost tego wskaźnika (symbolizowany za pomocą czerwonej strzałki skierowanej w górę) ma dla kredytobiorców znaczenie negatywne, gdyż muszą oni więcej niż wcześniej zapłacić za pożyczone pieniądze.
 
Z kolei ów drugi portfel oddaje ważony miesięczny zysk odsetkowy netto portfela lokacyjnego na łączną kwotę 100 tys. zł. (lokata bankowa ma tu 80-procentowy udział). Wzrost tego indeksu (zielona strzałka skierowana w górę) to dla osób zamierzających ulokować w bankach kapitał informacja, że w odniesieniu do poprzednich okresów, mają oni możliwość uzyskania wyższych odsetek. Można także interpretować tę sytuację jako taką, w której banki silniej niż wcześniej konkurują o pieniądze klientów.
 
Wskaźnik zmienności produktów kredytowych i wskaźnik zmienności produktów oszczędnościowych mierzą stosunek ofert, które uległy zmianie, do liczby ofert na całym rynku, przy czym za oferty, które uległy zmianie, uważa się te, dla których oprocentowanie rzeczywiste w danym miesiącu wzrosło, zmalało lub które stanowią nowość na rynku w porównaniu z poprzednim miesiącem.
       
Wskaźniki zmienności zawierają się w przedziale od 0-100 procent:
-0 procent - rzeczywiste oprocentowanie żadnej z ofert kredytowych/oszczędnościowych nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca i nie pojawiła się żadna nowa oferta
-100 procent - rzeczywiste oprocentowanie każdej oferty kredytowej/oszczędnościowej uległo zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca, mogły także pojawić się nowe oferty
 
Poniżej prezentujemy wycinek naszego raportu, z którego można dowiedzieć się jak w ostatnich kilku tygodniach kształtował się koszt pożyczającego. Aby zapoznać się z pełną wersją materiału (zawierającego zysk oszczędzającego oraz zmienność produktów bankowych w obu segmentach) należy kliknąć tutaj.
Portfele Comperii sierpień 2011
Komentarz analityka:
 
Z jednej strony sierpień przyniósł złe wieści dla pożyczających pieniądze z banków, ale z drugiej – dobre informacje dla oszczędzających. Koszt pożyczającego w sierpniu wyniósł 703,86 zł wobec 695,80 zł miesiąc wcześniej, natomiast zysk pożyczającego wzrósł 283,23 zł z poziomu 275,27 zł w lipcu.
 
Wzrost wskaźnika o nazwie „koszt pożyczającego” o ponad 8 zł oznacza, że koszt odsetkowy modelowego portfela kredytowego na 100 tys. zł urósł właśnie o taką kwotę. Warto dodać, że portfel kredytowy zawiera odsetki z tytułu czterech zobowiązań: kredytu hipotecznego, gotówkowego, samochodowego i karty kredytowej. Największą wagę ma kredyt hipoteczny - ponad 81 proc. wartości portfela.
 
Wykres zatytułowany „Koszt pożyczającego” nie nastraja optymistycznie. Od czterech miesięcy kredytobiorcy płacą coraz więcej za swoje zobowiązania – a rosnący trend na diagramie jest tego najlepszym dowodem. Ponadto warto zauważyć, że obecny odczyt wskaźnika kosztu pożyczającego na poziomie 703,86 zł jest najwyższym od blisko półtora roku.

Na szczęście jest również drugi portfel – taki, do którego pieniądze napływają zamiast uchodzić. Aby zapoznać się z pełną wersją naszego raportu i dowiedzieć się, jak w ostatnim czasie kształtował się zysk oszczędzającego należy kliknąć tutaj.

Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

 

 

 

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam