Rynek finansowy

2008-02-08 00:00:00

Rynek finansowy jest miejscem, w którym transakcje zawierają osoby udzielające pożyczek i poszukujące kapitału inwestycyjnego.

Najważniejszymi rynkami finansowymi są: rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Pierwszy obejmuje transakcje instrumentami krótkoterminowymi, do których zalicza się lokaty międzybankowe, krótkoterminowe papiery wartościowe i kredyty krótkoterminowe. Drugi obejmuje transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi: akcjami i obligacjami. Ponieważ na rynku finansowym duże znaczenie mają operacje walutowe, możemy również mówić o rynku walutowym, obejmującym wymianę jednej waluty na drugą oraz kształtowanie się kursów walutowych.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl