RPP wstrzymał dalsze obniżki stóp procentowych

2013-09-04 21:06:39

Zgodnie z zapowiedziami na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała na kolejną obniżkę ogłaszanych przez siebie stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa obowiązująca w Polsce nadal wynosi 2,50 proc.

Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała, że od 4 lipca stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej. Stopa referencyjna wynosi zatem nadal 2,50 proc., lombardowa 4 proc., depozytowa 1 proc., a stopa redyskonta weksli 2,75 proc.

Od ostatniego spotkania Rady nie zmieniły się znacząco uwarunkowania, jeśli chodzi o perspektywy inflacji. Nadal wskaźnik CPI znajduje się na bardzo niskim poziomie. W czerwcu było to 0,2 proc. (r/r), o ponad 1 pkt. proc. mniej niż dolna granica celu inflacyjnego NBP.

Podjęta dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza koniec cyklu obniżania stóp procentowych i na pewni nie ucieszy posiadaczy kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym. Każda zmiana stóp procentowych dokonywana przez polski bank centralny wpływa bezpośrednio na kształtowanie się rynkowej stopy procentowej WIBOR, na której opiera się oprocentowanie kredytów zaciąganych w bankach.

W przededniu decyzji WIBOR 3M wynosił 2,70 proc., co oznacza, że rata modelowego kredytu na 30 lat, na 300 tys. zł, zaciągniętego w styczniu 2009 r. z marżą 2,3 proc. wynosi obecnie 1640,08 zł. Po cyklu obniżek stóp posiadacz takiego zobowiązania płaci co miesiąc prawie 392 zł mniej, w porównaniu z październikiem 2012 roku.

Pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie jest natomiast dobrą informacją dla oszczędzających. Decyzja ta zastopuje dalszy spadek oprocentowania lokat bankowych. W październiku 2012 roku, czyli przed pierwszą obniżką stóp średnie oprocentowanie dla półrocznych depozytów na 5 tys. zł wynosił 4,48 proc. Obecnie przyjmuje wartość 2,20 proc.

Wciąż jednak oprocentowanie kilku ofert lokat znacząco przewyższa wskaźnik inflacji CPI. Wybierając najlepsze oferty lokat jesteśmy w stanie uzyskać realną stopę zwrotu rzędu 2-3 proc.
Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam