Rodzaje funduszy inwestycyjnych dostępnych w Polsce

2010-03-05 08:46:51

Wielu ekonomistów uważa, że kryzys jest za nami. Gospodarka powinna więc dalej się rozwijać i wstaje pytanie czy jest to dobry moment na inwestycję w fundusze inwestycyjne? Ci, którzy ulokowali swoje pieniądze w funduszach rok temu, dziś cieszą się z kilkudziesięciu procent zysku. Inwestycja taka to zawsze jednak mniejsze lub większe ryzyko. Poznaj więc najpierw z Comperią, jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych i w co warto zainwestować.

Fundusze inwestycyjne od kilku lat są bardzo popularną formą inwestowania. Porównując z lokatami bankowymi, zyski z funduszy mogą być dużo wyższe. Ale czasami można też i stracić. Po drugie, inwestycja w lokaty jest bardzo często inwestycją kilkumiesięczną, natomiast kupując jednostki TFI powinniśmy się liczyć z długoterminową, najlepiej kilkuletnią inwestycją.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

To zależy jakim kryterium będziemy się kierowali odpowiadając na to pytanie.

Główne dwa podziały to funduszy inwestycyjnych:

  • kryterium uczestnictwa
  • cel inwestycyjny

Patrząc od strony kryterium uczestnictwa można wyróżnić następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusze otwarte - z tymi funduszami będziesz miał do czynienia najczęściej, gdyż są one najbardziej popularne dla pojedynczych klientów. Wykupujesz jednostki uczestnictwa w danym funduszu podpisując umowę, że w każdym momencie będziesz mógł odsprzedać te jednostki funduszowi. Jeżeli w okresie od kupna do sprzedaży wartość jednostek TFI wzrosła - osiągasz zysk!
  • Fundusze zamknięte - to fundusze, które mają z góry określony czas trwania. Dodatkowo, nabywanie jednostek dokonuje się najczęściej pośrednio (na rynku), zamiast bezpośrednio od danego towarzystwa.

Więcej informacji o funduszach zamkniętych

Drugim kryterium jest cel inwestycyjny, wg którego dzielimy fundusze inwestycyjne na:

  • Fundusze akcji
  • Fundusze obligacji
  • Fundusze oparte o cenę pieniądza (gotówkowe, płynnościowe, rynku pieniężnego)
  • Fundusze hybrydowe (mieszane)

Powyższe kryterium pokazuje w co tak naprawdę inwestujesz kupując konkretne jednostki funduszu. Cel inwestycyjny wyznacza dwa najważniejsze dla Ciebie wskaźniki: ryzyko i zysk. W zależności od sytuacji w gospodarce, każdy z wyżej wymienionych funduszy ma swoje wady i zalety.

Fundusze akcji

Fundusze akcji to fundusze te niosą za sobą największe ryzyko. W zamian mogą wygenerować największy zysk i stratę.

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji to fundusze które skupiają się na bezpieczeństwie Twoich pieniędzy, inwestując w obligacje. Zysk jest ptoewny, ale mały w porównaniu z innymi funduszami.

Fundusze hybrydowe

Fundusze hybrydowe to wszystkie typy funduszy mieszanych (m.in. zrównoważone, stabilnego wzrostu), czyli fundusze, w których skład wchodzą zarówno akcje, jak i obligacje w róznych proporcjach. Często spotykanym podziałem jest 60% akcji i 40% obligacji. Ryzyko i zysk tych funduszy plasuje się pomiędzy odpowiednimi wskaźnikami funduszy akcji i obligacji.

Fundusze oparte o cenę pieniądza

Fundusze oparte o cenę pieniądza to fundusze mające na celu ochronę realnej wartości pieniądza. Konkurują one z lokatami bankowymi pod względem stopy zwrotu.

Jaka jest najlepszą strategią inwestowania w fundusze?

Najlepszą strategią inwestowania jest dywersyfikacja portfela, czyli inwestowanie w różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, by zmniejszyć ryzyko i potencjalne straty. Niestety, zmniejsza to również zysk.

Przed inwestycją najlepiej jest zastanowić się, czy jesteś skłonny zaryzykować gotówkę w celu osiągnięcia dużych zysków, czy też wolisz pewny i stały zysk.

Dodatkowo, przed zakupem jednostek sprawdź, czy towarzystwo, które wybierzesz, osiągało w przeszłości wysokie zyski.

Co jest lepsze? lokata terminowa czy fundusz inwestycyjny? Wyraź swoją opinię na naszym forum!

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl