Średnie opłaty pobierane przez TFI

2008-02-08 00:00:00

Opłaty pobierane przez TFI

 

Rodzaj funduszu

Średnia prowizja*

Średnia opłata za zarządzanie

Fundusze akcji

4,3 proc.

3,77 proc.

Fundusze zrównoważone

3,7 proc.

3,65 proc.

Fundusze stabilnego wzrostu

2,5 proc.

2,63 proc.

Fundusze obligacji

1,2 proc.

2,08 proc.

Fundusze pieniężne

0,7 proc.

1,52 proc.

*dla minimalnej wpłaty – najwyższa opłata dystrybucyjna

Ekspert Comperia.pl