Realnie nie jest tak źle…

2014-05-05 14:45:00

Dla każdego oszczędzającego bardzo ważnym parametrem jest stopa zwrotu danej inwestycji. Wartość ta w głównej mierze zależy od poziomu oprocentowania danego instrumentu finansowego. Na rynku można się zetknąć z kilkoma rodzajami oprocentowań. Które z nich jest najważniejsze i dlaczego?

Podstawą do obliczania wszelkiego rodzaju odsetek od kredytów, czy „zysków” z lokat jest oprocentowanie nominalne. Zazwyczaj jest ono wyrażone w stosunku rocznym. Przykładowo, nominalny zysk z rocznej lokaty na kwotę 5 tys. złotych z oprocentowaniem równym 4 proc. w skali roku wyniesie 200 złotych. Jednak ta wartość nie oznacza, że dokładnie tyle wpłynie do kieszeni klienta.

Żeby precyzyjnie określić jego zysk, należy zastosować tzw. oprocentowanie realne, czyli takie które w swojej konstrukcji uwzględnia podatek od zysków kapitałowych oraz inflację. W celu lepszego przedstawienia tematu wykorzystajmy rzeczywistą sytuację z rynku finansowego. Do naszej analizy posłuży roczny depozyt na kwotę 5 tys. złotych.

Obecnie średnie oprocentowanie takiego depozytu wynosi 2,46 proc. Po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki = 19 proc.) spada ono do poziomu 1,99 proc. Dopiero tę wartość należy zdyskontować o aktualny poziom inflacji (w marcu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 0,7 proc.), dzięki czemu otrzymamy poszukiwane przez nas oprocentowanie realne, które w tym przypadku wyniesie 1,28 proc.

Owe 1,28 proc. w skali roku będzie wartością prawidłową tylko w przypadku, gdy uwzględniona w obliczeniach inflacja utrzyma się na tym poziomie przez cały okres trwania naszego depozytu. Gdy wskaźnik ten wzrośnie choć raz w danym miesiącu to klient automatycznie mniej zarobi.

Jak zarobek wygląda w naszym konkretnym przykładzie?

-nominalnie
5000 zł x 2,46 proc. = 123 zł
-po podatku
123 zł x (1 – 19 proc.) = 99,63 zł
-realnie
99,63 zł skorygowane o inflację wyniesie 64,18 zł

Z zainwestowanej kwoty (5 tys. złotych) po roku klient zarobi realnie niewiele ponad 64 złote i to pomimo tego, że nominalnie zyskał niemal dwa razy tyle - 123 złote. Osiągnięty wynik i tak należy uznać za bardzo dobry. W przypadku, gdyby roczna inflacja wyniosła dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.), poniósłby on realną stratę.

A jak w przypadku 3 najlepszych lokat?

Oprocentowanie realne lokat na 5 tys. złotych,
okres oszczędzania 12 m-cy
Bank
Nazwa oferty
Oprocentowanie brutto
Prognoza inflacji
Oprocentowanie realne
Bank Zachodni WBK
Lokata Mobilna
4,00%
0,70%
2,52%
FM Bank PBP
FM Lokata PRO
3,75%
0,70%
2,32%
FM Bank PBP
FM Lokata Spinająca w PLN
3,65%
0,70%
2,24%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Oprocentowanie realne pozwala dokładnie określić, czy klientowi udało się utrzymać rzeczywistą wartość swoich oszczędności, czy też nie. Wszyscy dokładnie wiemy, że inflacja powoduje spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. Jedynym sposobem na ochronę przed tym zjawiskiem jest zatem taki wybór instrumentów finansowych, dzięki którym realnie klient będzie „na plusie”.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk