Ranking ubezpieczeń na życie z UFK

2015-09-15 15:56:00

Ubezpieczenia na życie to kwestia bardzo indywidualna – ot, jego cena i konkretny zakres ochrony jest ściśle zależny od potrzeb klienta czy od jego stanu zdrowia. Nie ulega jednak wątpliwości, że można wyróżnić towarzystwa bardziej i mniej elastyczne w podejściu do klienta. Comperia.pl przeanalizowała najważniejsze punkty ofert ubezpieczeniowych. Najlepiej wypadła AXA.

Metodologia rankingu:

Comperia.pl przeanalizowała warunki ubezpieczeń na życie 10 największych towarzystw ubezpieczeniowych - kryterium ich wyboru była składka przypisana brutto za 2014 r. (dane za KNF). Założono, że klient poza ochroną ubezpieczeniową chce również inwestować część składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Sprawdziliśmy konkretne propozycje towarzystw pod kątem:
- minimalnego wieku ubezpieczonego
- minimalnej miesięcznej wysokości składki (łącznie w części ochronnej i inwestycyjnej)
- częstotliwości opłacania składki oraz możliwości zmiany opcji
- możliwości zmiany wysokości składki
- możliwości czasowego zawieszenia opłacania składki
- czasu, po którym można dokonać zawieszenia składki
- możliwości indeksacji składki
- możliwości nadpłaty składki

W przypadku wieku jednym punktem nagrodzono oferty, które umożliwiają ubezpieczenie osoby niepełnoletniej.

Przy miesięcznej wysokości składki punkt otrzymała oferta z najniższym wymaganiem, a oferta z najwyższym - 0 pkt. Pozostałe oferty były punktowane proporcjonalnie. Czyli przykładowo - jeśli składka w towarzystwie A wynosi 100 zł i jest to rynkowe minimum, to ta oferta dostała 1 pkt. Jeśli w towarzystwie B składka wynosi 200 zł i jest to rynkowe maksimum, to ta oferta otrzymała 0 pkt. Jeśli towarzystwo C ma składkę 130 zł, to otrzymał 0,7 pkt.

W kryterium częstotliwości opłacania składki 1 pkt otrzymywały oferty, w których można regulować składkę co miesiąc, kwartał, pół roku oraz co rok. Wraz z węższym spektrum możliwych częstotliwości opłacania składek liczba punktów spadałaby, acz w tej kategorii wszystkie towarzystwa dostały maksymalną liczbę punktów.

W przypadku dodatkowych możliwości po stronie klienta (możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki, zmiany wysokości składki, czasowego zawieszenia opłacania składki, nadpłaty składki) oraz tego czy towarzystwo oferuje indeksację składek sprawa była zero-jedynkowa - brak opcji oznaczał 0 pkt, jej obecność 1 pkt.

Plan Elastyczny od AXA najlepszy!

Na czele zestawienia Comperia.pl znalazła się oferta AXA - Plan Elastyczny. To ubezpieczenie cechuje się m.in. elastycznością co do wieku ubezpieczonego, niską minimalną składką (już od 120 zł miesięcznie), a także szeroką gamą opcji zmian - m.in. częstotliwości opłacania składek, jej wysokości, zawieszenia składki (już po dwóch latach) czy jej nadpłaty.

Podium uzupełnia Diamentowa Przyszłość od Warty i Sposób na Przyszłość w Nationale Nederlanden.

RANKING UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Towarzystwo

Produkt

Punkty

AXA Życie

Plan Elastyczny

8,80

Warta

Diamentowa Przyszłość

8,75

Nationale Nederlanden

Sposób na przyszłość

8,50

Aviva

Nowa Perspektywa

8,30

Ergo Hestia

Grand Duo

8,00

Compensa  

Compensa Perspektywa

8,00

PZU Życie

PZU Cel na przyszłość

8,00

MetLife

MetLife Invest 2.0

6,00

Open Life

samodzielnie nie oferują ubezpieczeń na życie

Europa

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Plan Elastyczny w AXA to ubezpieczenie na życie dostosowane do potrzeb klienta - pod kątem jego sytuacji życiowej oraz zakresu i długości trwania ochrony. Umowy dodatkowe mogą ponadto objąć inne zdarzenia m.in. poważne zachorowanie czy śmierć, inwalidztwo lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczeni otrzymują też dostęp do szerokiego zakresu usług assistance.

Dodatkowo AXA daje spory wybór możliwości inwestycyjnych - do dyspozycji są 4 rozwiązania portfelowe o różnych ryzyku oraz 18 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa (w tym 8 zagranicznych). Co więcej, z poziomu konta on-line można dokonywać alokacji czy konwersji jednostek oraz śledzić historię operacji. Dzięki min. 10-letniemu horyzontowi czasowemu Plan Elastyczny to dobry pomysł na długoterminowe gromadzenie i inwestowanie środków.

AXA wygrała ranking Comperia.pl, gdyż jej oferta była najsolidniejsza pod względem przyjętych kryteriów. Zwykle inne towarzystwa także dopuszczają do ubezpieczenia osoby niepełnoletnie albo umożliwiają nadpłatę składki (na osobny rachunek z którego potem mogą być automatycznie zaliczane na poczet kolejnych składek), wszystkie przeanalizowane dają opcję zmiany częstotliwości opłacania składek czy indeksują składkę. Wymagają jednak wyższych składek albo trudniej jest je zawiesić. Plan Elastyczny to oferta najrówniejsza, najbardziej kompleksowa.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam