Ranking kont dla mikroprzedsiębiorstw

2012-02-24 08:30:56

Wybór najlepszego konta dla małego przedsiębiorcy nie był zadaniem łatwym. Oferty w poszczególnych bankach są bardzo zróżnicowane. Niewielka zmiana w przyjętych kryteriach mogłaby mocno zmienić pozycje zajmowane przez poszczególne oferty.

Jedni cenią sobie niski koszt użytkowania, inni preferują funkcjonalność. Przyjęliśmy najbardziej istotne, naszym zdaniem, elementy, jakich może potrzebować mały przedsiębiorca w bieżącej działalności.

Założyliśmy, że wzorcowe mikro przedsiębiorstwo istnieje od 3 lat. Prowadzi uproszczoną księgowość. Realizuje 40 tys. zł obrotu miesięcznie. Nie zaciągało dotychczas żadnych zobowiązań, jednak będzie potrzebowało środków finansowych na rozwój działalności. Chce regularnie korzystać z kredytu obrotowego oraz posiadać możliwie jak największą elastyczną linię kredytową, by skorzystać z niej w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Utrzymuje na koncie saldo w wysokości co najmniej 1 tys. zł. Wykonuje miesięcznie 50 przelewów elektronicznych (krajowych) i jeden zagraniczny (na kwotę 1 tys. zł). Posiada do konta jedną kartę płatniczą.

Ważnym elementem w działalności naszego przedsiębiorcy jest także obrót gotówkowy. Dokonuje on miesięcznie 5 wpłat środków w oddziale banku na kwotę 5 tys. zł i 7 wypłat z bankomatów (5 z bankomatu własnego banku i 2 z innych).

Ocenialiśmy również w niewielkim stopniu funkcjonalność konta reprezentowaną przez długość dostępnej bezpłatnie do przejrzenia wstecz historii operacji.

Ranking w największym stopniu bierze pod uwagę miesięczny koszt użytkowania konta przy zastosowaniu opisanych wyżej kryteriów. Każde z nich było oceniane według schematu 1zł kosztu to 1 punkt. Im niższy wynik łączny danej oferty konta dla mikroprzedsiębiorcy, tym wyższa pozycja w rankingu.

W przypadku kryteriów niemożliwych do wyceny kosztowej (funkcjonalność, dostępność linii kredytowej) przyjęliśmy następującą ocenę: przegląd historii konta poniżej 12 miesięcy – 5 pkt., 12-24 miesięcy – 3 pkt., pow. 24 miesięcy, ale do określonego momentu – 1 pkt., nieograniczona (od otwarcia rachunku) – 0 pkt.

Dostępność linii kredytowej ocenialiśmy relatywnie wysoko, ponieważ jest to, w naszej ocenie, istotna kwestia dla firmy rozwijającej swoją działalność. Jeśli otrzymaliśmy odpowiedź niekonkretną (np. uzależnienie od zdolności kredytowej) przyznawaliśmy 15 pkt., jeśli możliwy dostępny debet był niższy niż 50 tys. oferta dostawała 14 pkt., od 50-100 tys. – 12 pkt., 100-150 tys. – 10 pkt., 150-200 tys. – 8 pkt., 200-300 tys. – 6 pkt., itd. Nie uzyskiwały karnych punktów oferty, w których zadeklarowano możliwość debetu nawet do 1 mln zł.

Za brak danej usługi (np. przelewów zagranicznych, bankomatów) dodawaliśmy taką ilość punktów, jaką uzyskała najgorsza oferta wśród konkurencji.

Ranking kont dla mikroprzedsiębiorcy
Lp
Bank
Nazwa konta
Ranking
1.
Alior Bank
Rachunek gotówkowy
9,00
2.
Idea Bank
Firma to Ja
14,00
3.
Polbank
Dynamiczne Konto firmowe
32,50
4.
Millenium
Konta Biznes Trade
45,00
5.
Citi Handlowy
CitiKonto oferta dla biznesu
48,00
6.
Meritum Bank
Pakiet Meritum Waluty
78,50
7.
Volkswagen Bank
Plus Konto Biznes
80,00
8.
ING
Konto Direct
80,00
9.
Kredyt Bank
Pakiet Direct
85,00
10.
Multibank
MultiKonto Business Class
85,00
11.
Getin Bank
Moja Firma 30
90,50
12.
BNP Paribas
Biznes Profit Moja Firma
95,00
13.
Raiffeisen Bank
Pakiet Srebrny
102,50
14.
BPH
BusinessNet
107,50
15.
mBank
mBIZNES konto
118,50
16.
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
120,00
17.
Bank Pekao
Mój Biznes Net
127,99
18.
Toyota Bank
Konto Firmowe
130,33
19.
BZ WBK
Biznes Pakiet OPTI
133,00
20.
Bank BGŻ
Pakiet Plan 2
139,00
21.
Biznes Partner
153,50
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Pełen ranking znajduje się tutaj.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazł się Alior Bank. Jego oferta Rachunku Gotówkowego otrzymała karne punkty jedynie za koszt związany z użytkowaniem karty debetowej oraz za niższy od konkurencji limit zadłużenia.

W tej ofercie, by nie ponosić kosztów prowadzenia rachunku konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze należy otworzyć konto rozliczeniowo-oszczędnościowe oraz spełnić jeden z trzech warunków dodatkowych: posiadać ubezpieczenie zdrowotne Unit-Link na kwotę nie mniejszą niż 150 zł, ubezpieczenie majątkowe dla firmy lub produkt kredytowy (karta kredytowa, limit w koncie, pożyczka) na kwotę co najmniej 5 tys. zł miesięcznie. W przypadku naszego przedsiębiorcy warunki darmowego konta zostają spełnione i nie generują dodatkowych kosztów. Kredyt obrotowy realizowany jest, bowiem za pomocą karty kredytowej i spłacany w okresie bezodsetkowym. Z kolei konto ROR w Alior Banku, już przy utrzymywaniu tam kwoty powyżej 3 tys. zł, generuje odsetki przewyższające koszt jego prowadzenia.

Drugie miejsce zajęła bardzo dobra oferta Idea Banku (Firma to Ja), w której większość istotnych aktywności prowadzonych na rachunku jest darmowa (prowadzenie, przelewy, operacje gotówkowe, użytkowanie karty). Punty przyznane zostały jedynie za relatywnie niski limit zadłużenia na koncie (24 tys.).

Trzecie miejsce przypadło Polbankowi za Dynamiczne Konto firmowe. W tym przypadku punkty karne zostały przyznane głównie za koszt prowadzenia oraz operacje gotówkowe (wpłaty i wypłaty z bankomatów innych banków). Dwie bardzo istotne kwestie, czyli koszt przelewów i limit zadłużenia są w tej ofercie jednymi z najlepszych w stawce.

W kolejnych dwóch ofertach (Millenium i Citi Handlowego) przedsiębiorca poniesie koszt przelewu zagranicznego. Częściowo również za operacje gotówkowe. Obie oferty charakteryzują się niestety również niskim dostępem do krótkoterminowego kredytu w powiązanym koncie.

Kolejne siedem ofert uzbierało już zgodnie z przyjętą metodologią powyżej 50 punktów. Powstają one głównie w związku z koniecznością poniesienia opłat za przelewy, wpłatę gotówki w oddziałach oraz koszty wypłat z bankomatów innych banków.

Miejsca od 13 do 21. to już oferty, w których liczba karnych punktów wynosi ponad 100. W ich przypadku największym obciążeniem jest konieczność płacenia za każdy wykonany przelew internetowy (także zagraniczny). Wiele punktów generują również koszty wpłat gotówki w placówkach.

Damian Rosiński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl