Ranking kart kredytowych: Najlepsze plastiki na wypadek kradzieży

2009-04-01 00:00:00

Twoja karta kredytowa została skradziona? Jak najszybciej powinieneś ją zastrzec. Jeśli złodziej dokonał transakcji, podrabiając Twój podpis, masz szansę odzyskać pieniądze od banku i od firmy ubezpieczeniowej, ale to zależy od procedur stosowanych przez bank. Które karty najlepiej chronią ich użytkowników na wypadek kradzieży?

Wbrew pozorom ubezpieczenie od ryzyka nieuprawnionych transakcji to ważny parametr karty, o którym większość  z nas przekonuje się dopiero w przypadku kradzieży. Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, kiedy nie używamy karty codziennie i fakt jej utracenia zauważymy dopiero po kilku dniach (sprytni złodzieje kradną z portfela tylko jedną kartą i odkładają portfel w ten sposób, żebyś się nie zorientował i nie zastrzegł wszystkich kart). Jeśli zbyt późno zablokujemy kartę, a w tym czasie złodziej dokona kilku transakcji, możemy nie odzyskać utraconych pieniędzy. Kredyt zaciągnięty przez złodzieja będziemy musieli spłacić.

Co robić w przypadku utraty karty? Jak najszybciej trzeba ją zastrzec w banku, który ją wydał. Następnie trzeba zgłosić kradzież na Policji. Z policyjnym potwierdzeniem zgłoszenia kradzieży udajemy się do banku, który zgłoszenie kseruje. Zgłoszenie szkody musimy dostarczyć do ubezpieczyciela karty (bank powinien wydać klientowi druk zgłoszenia szkody). Możemy go wysłać listem poleconym. I czekamy na zwrot pieniędzy.

Ile mamy czasu na zastrzeżenie karty? To zależy od banku. Przedstawiamy ranking kart kredytowych według  kryterium długości okresu jaki może upłynąć od nieuprawnionej transakcji do momentu zastrzeżenia karty, by bank anulował transakcję, a ubezpieczyciel uznał szkodę.

 

 

KARTY VISA

Bank

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty (w godzinach)

Komentarz

BZ WBK

Zamów kartę

Bez limitu

Pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty, dla transakcji na sumę 150 euro.
Ubezpieczenie nie określa limitu czasu, w ciągu którego musi nastąpić zgłoszenie zgubienia lub kradzieży karty. Jedynie wypłaty gotówki z bankomatu są ubezpieczone jeśli dokonane zostały do 2 godz. przed zastrzeżeniem karty

Polbank

Bez limitu

Bank bierze na siebie pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia jej utraty, z wyjątkiem transakcji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika karty

Pekao

Bez limitu

Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za operacje dokonane zastrzeżoną kartą (dla kwot powyżej 150 euro) z wyłączeniem operacji, do której doszło z winy jej posiadacza - ograniczenie odpowiedzialności określonym limitem czasowym nie występuje. Bank indywidualnie rozpatruje reklamacje na nieuprawnione transakcje. Transakcje do kwoty 150 euro, za które bank nie zwraca pieniędzy, mogą być objęte dodatkowym, płatnym ubezpieczeniem.

Millennium

 

Zamów kartę

72

Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy "Bezpieczna Karta" gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty zarówno w kraju, jak i za granicą. Transakcje na sumę do 150 euro pokrywa ubezpieczyciel, powyżej 150 euro – bank.

 

Porównaj i znajdź inne karty kredytowe w naszej porównywarce

 

 

KARTY MASTERCARD

Bank

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty (w godzinach)

Komentarz

Polbank

Bez limitu

Bank bierze na siebie pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia bankowi jej utraty, z wyjątkiem transakcji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika karty

Pekao

Bez limitu

Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za operacje dokonane zastrzeżoną kartą (dla kwot powyżej 150 euro) z wyłączeniem operacji, do której doszło z winy jej posiadacza - ograniczenie odpowiedzialności określonym limitem czasowym nie występuje. Bank indywidualnie rozpatruje reklamacje na nieuprawnione transakcje. Transakcje do kwoty 150 euro, za które bank nie zwraca pieniędzy mogą być objęte dodatkowym, płatnym ubezpieczeniem.

Millennium

 

Zamów kartę

72

 

db kredyt

 

 

72

Do czasu zastrzeżenia karty jej posiadacz odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku transakcji dokonanych przy użyciu utraconej karty, do kwoty stanowiącej równowartość
150 euro wyliczonej według średniego kursu NBP z dnia dokonania zgłoszenia. Kwoty powyżej 150 euro są ubezpieczone w ramach pakietu Bezpieczna Karta. Transakcje te musiałyby być dokonane maksymalnie do 72h wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży/zastrzeżenia karty.

 

Są banki, które nie mają limitów jeśli chodzi o ochronny czas wstecz od momentu zastrzeżenia. Wtedy zwykle jednak ponosimy odpowiedzialność za transakcje do kwoty 150 euro. Powyżej tej kwoty odpowiedzialność przejmuje zakład ubezpieczeń. Ważne więc, by funkcjonalność karty posiadała opcję ubezpieczenia od ryzyka nieuprawnionych transakcji.

 

Karol Wilczko
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam