Ranking funduszy inwestycyjnych

2011-09-29 10:10:42

Niemal każdy z nas dysponuje kapitałem pieniężnym, który zamiast leżeć w sejfie lub na nieoprocentowanym rachunku bankowym, mógłby procentować. Aby tak się stało, środki powinny być inwestowane. Tylko w co? Jedną z wielu opcji są fundusze inwestycyjne. Ale które są najlepsze? Odpowiedź na to pytanie przynieść może ranking funduszy inwestycyjnych.

Inwestowanie zawsze kojarzyło się z pomnażaniem majątku. Od dawna bowiem osoby posiadające określone sumy pieniędzy były zainteresowane takim ich ulokowaniem, aby w przyszłości przynosiły one zadowalające stopy zwrotu.

Rynek finansowy proponuje wiele różnorodnych rozwiązań, służących do pomnażania zgromadzonego przez nas kapitału. Szczególnym typem produktów przeznaczonych do tego celu są fundusze inwestycyjne, a ściślej mówiąc, jednostki uczestnictwa w takich funduszach.

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, której działalność polega na zbieraniu środków od jej uczestników i lokowaniu ich w odpowiednie aktywa. Samym procesem lokowania oraz doboru odpowiednich instrumentów zajmują się specjaliści, tzw. doradcy inwestycyjni.

Na rynku funkcjonuje wiele Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferujących swoim klientom setki różnych funduszy. Ich olbrzymia mnogość i różnorodność powodują, że wybór odpowiedniego jest znacznie utrudniony. Z pomocą przychodzi ranking funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy - co to takiego?

Ranking funduszy inwestycyjnych to nic innego jak zestawienia wszystkich funduszy, w które potencjalny klient zamierza ulokować swoje pieniądze. Przy czym, nie jest to zebranie w jednym miejscu dostępnych funduszy i wymienienie ich z nazwy jeden po drugim, a profesjonalne porównanie parametrów, jakimi się one charakteryzują.
 
Zazwyczaj aby zbudować ranking funduszy inwestycyjnych dokonuje się odpowiedniego podziału analizowanych funduszy. Ów podział polega na utworzeniu konkretnych ich grup np. ze względu na rodzaj aktywa, w jakie lokowane są ich środki.

Najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne to: fundusze akcji, fundusze obligacji oraz fundusze mieszane (czyli po prostu zestawienie dwóch pierwszych tylko z różnym udziałem procentowym). Jak w każdym zestawieniu, tak i tu chodzi głównie o wydzielenie odpowiednich rodzajów funduszy, w celu dokonania ich najlepszego porównania.

Jednym z najważniejszych kryteriów, służących do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych jest porównanie wysokości stóp zwrotu, jakie udało im się wypracować w ostatnim okresie. Dodatkowo często stosowany jest tzw. wskaźnik ryzyka, który ma zadanie pokazać inwestorom czy wykazaną stopę zwrotu osiągnięto przy dużym lub małym jego poziomie. Jest to o tyle istotne, że czasem osiągnięta stopa zwrotu przy danym poziomie ryzyka może okazać się mało atrakcyjna dla potencjalnego klienta.

Podsumowując, ranking funduszy inwestycyjnych ma za zadanie wskazać osobom zainteresowanym te konkretne fundusze, które pozwalają efektywnie pomnażać ich oszczędności przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.

Ranking funduszy - jak może wyglądać?

Zobaczmy jeszcze, jak kształtowała się stopa zwrotu z funduszy akcji i obligacji w ostatnim roku wśród największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Aby lepiej ukazać zmienność na tym rynku, dokonaliśmy dwóch odczytów w ciągu kilkunastu dni. Oba pokazują, jak się zmieniała się wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli przykładowo dla pierwszego odczytu: pomiędzy 16 września 2010 r. a 16 września tego roku.
 
Ujemna stopa zwrotu oznacza, że wartość jednostki danego funduszu przed rokiem była wyższa, zaś dziś jest niższa. Innymi słowy, klient który zainwestował w dany fundusz przed rokiem, a dziś nadal ma w swoim portfelu inwestycyjnym jego jednostki, aktualnie na tym traci. Oczywiście strata ta jak na razie jest tylko „wirtualna” – przekształciłaby się w realną dopiero wtedy, gdy inwestujący zdecydowałby się na umorzenie zakupionych przez siebie jednostek.

Roczne stopy zwrotu z funduszy AKCJI wśród największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - wrzesień 2011 r.
Nazwa TFI
Nazwa funduszu
stan na 16 września 2011
stan na 27 września 2011
Cena jednostki
Roczna stopa zwrotu
Cena jednostki
Roczna stopa zwrotu
Aviva Investors Poland TFI
Polskich Akcji
332,72 PLN
-12,61%
321,94 PLN
-16,12%
ING TFI
ING Subfundusz Akcji
224,79 PLN
-13,43%
217,79 PLN
-17,50%
PKO TFI
PKO Akcji FIO
255,67 PLN
-14,00%
250,96 PLN
-16,78%
BZ WBK TFI
Arka BZ WBK Akcji
29,73 PLN
-20,68%
29,29 PLN
-23,30%
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Polskich
21,63 PLN
-36,40%
21,04 PLN
-38,84%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Ostatnie zawirowania na rynkach finansowych oraz ciągle niewyjaśniona sytuacja w Grecji spowodowały dotkliwą przecenę na giełdzie papierów wartościowych. Znalazło to bezpośrednie przełożenie w wycenach jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych.
 
Osiągnięte stopy zwrotu zawierają się w przedziale od -16 do prawie -40 proc. Osoby, które postanowiły powierzyć swoje środki analizowanym przez nas Towarzystwom i ulokowały swoje środki w agresywne produkty liczą w tej chwili straty…
 

Roczne stopy zwrotu z funduszy OBLIGACJI wśród największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - wrzesień 2011 r.
Nazwa TFI
Nazwa funduszu
stan na 16 września 2011
stan na 27 września 2011
Cena jednostki
Roczna stopa zwrotu
Cena jednostki
Roczna stopa zwrotu
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO
108,55 PLN
5,79%
108,74 PLN
5,87%
BZ WBK TFI
Arka BZ WBK Obligacji
17,03 PLN
4,93%
17,01 PLN
4,74%
Aviva Investors Poland TFI
Obligacji
184,56 PLN
4,88%
184,20 PLN
4,51%
PKO TFI
PKO Obligacji FIO
241,06 PLN
3,96%
240,81 PLN
3,52%
ING TFI
ING Subfundusz Obligacji
228,83 PLN
3,74%
228,85 PLN
3,82%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

W diametralnie lepszej sytuacji są klienci funduszy obligacyjnych. W ich przypadku inwestycja przyniosła co prawda niewielkie, ale co najważniejsze dodatnie stopy zwrotu. Zawierają się one w przedziale od 3,5 proc. do niemal 6 proc. czyli są zbliżone do odsetek, jakie proponują banki ze swoich depozytów terminowych.

Widać zatem doskonale, że wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej nie jest rzeczą łatwą. Jeżeli dokonamy niewłaściwego doboru instrumentów, to musimy być przygotowani, że nasza inwestycja zakończy się stratą. Dlatego warto pogłębiać swą wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, by zwiększyć na inwestycyjny sukces.

Jacek Kasperczyk
Paweł Puchalski
Comperia.pl

 

Jacek Kasperczyk