Preferencyjny kredyt studencki-szansa na finansową niezależność

2009-10-05 09:01:53

Październik i listopad to czas składania wniosków o przyznanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Comperia podpowiada, jakie warunki musisz spełnić, aby go otrzymać oraz dlaczego jest to bardzo opłacalne. Na początku każdego roku akademickiego studenci stają przed niepowtarzalną szansą na otrzymanie specjalnego kredytu studenckiego. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że to się naprawdę może opłacać, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej. Ale zacznijmy od początku.

Dla kogo kredyt?

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci niezależnie od typu uczelni, również doktoranci. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność rozpoczęcia studiów przed ukończeniem 25. roku życia.
Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach wynoszących 400 lub 600 zł przez 10 miesięcy w roku – o ich wysokości decyduje sam kredytobiorca w procesie wnioskowania. Pobierać go można przez cały okres studiów, maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez 4 lata. Największym problemem będzie zabezpieczenie kredytu, czyli znalezienie poręczycieli. Najczęściej funkcję tę pełnią rodzice kredytobiorców. Należy także pamiętać, że kredytu nie dostaną osoby ze zbyt wysokim dochodem na jednego członka w rodzinie. Wartość progowa dochodu zostanie ustalona w grudniu 2009r.
 
Gdzie po kredyt?
Obecnie kredyt studencki jest w ofercie tylko 4 banków komercyjnych, należą do nich Bank PEKAO, PKO BP, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski. Jeszcze do niedawna w tej grupie znajdował się również Bank BGŻ. Wniosek o kredyt należy złożyć do 15. listopada i co bardzo ważne, tylko w jednym z wymienionych wyżej banków! Dlatego ważne jest, aby wcześniej zapoznać się z wszelkimi wymogami stawianymi przez poszczególne banki. Różnice dotyczą głównie warunków związanych z zabezpieczeniem kredytu, gdyż większość kwestii regulowanych jest przez ustawę.
 
Dlaczego warto?
Po pierwsze w spłacie kredytu pomaga nam państwo, a konkretnie Bank Gospodarstwa Krajowego, który dopłaca do naliczanych odsetek. Po drugie oprocentowanie kredytu to tylko połowa obowiązującej stopy redyskontowej NBP, czyli obecnie niecałe 1,9 proc. W porównaniu ze zwykłymi kredytami gotówkowymi jest to naprawdę mało. Kredyt trzeba zacząć spłacać dwa lata po ukończeniu studiów, zaś proces spłaty musi trwać co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.
Ponadto, w obecnej sytuacji rynkowej na kredycie studenckim można nawet zarobić… Wystarczyłoby odkładać otrzymywane z banku pieniądze na odpowiednio wysoko oprocentowanej lokacie. Oczywiście oprocentowanie kredytu może wzrosnąć i ta sztuczka może się nie udać, jednak i tak kredyt ten sam w sobie jest niepowtarzalną okazją na zdobycie znacznej ilości taniej gotówki, ułatwiającej start w dorosłe życie.
 
Chcesz podyskutować o bankach i ich ofercie? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam