Pozytywna decyzja kredytowa to dopiero połowa drogi w walce o własne „m”. Przygotuj się na…?

2010-08-09 09:10:22

Żmudny proces negocjacji z potencjalnymi kredytodawcami zakończony. Sterty analiz, zestawień i rekomendacji możesz wreszcie odłożyć na bok. Znalazł się bowiem bank gotowy do udzielenia pożyczki na akceptowalnych przez Ciebie warunkach. Pozytywna decyzja kredytowa to jednak nie wszystko. Przed otrzymaniem pieniędzy trzeba będzie spełnić jeszcze kilka warunków. Sprawdź, jak wygląda krok po proces od decyzji o przyznaniu kredytu do jego wypłaty.

Po zwycięskim zakończeniu walki o pozytywną decyzję kredytową, reszta „pożyczkowych” spraw musi być już przysłowiową „pestką”. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że zgoda banku na udzielenie kredytu wcale jeszcze nie oznacza, że go na pewno dostaniesz. Do spełnienia jeszcze cała masa formalności.
 
Umowa kredytowa
Po pierwsze będziesz musiał podpisać umowę kredytową, która jest absolutną podstawą regulującą kwestie kredytu. Opisane są tutaj szczegółowo wszystkie warunki kredytowania, dlatego przygotuj się, że dostaniesz do ręki całkiem pokaźny plik dokumentów. Z treścią umowy powinieneś się bezwzględnie zaznajomić - dobrym rozwiązaniem jest poproszenie banku o wcześniejsze jej udostępnienie, aby mieć możliwość i spokojnego przeanalizowania wszystkich paragrafów. Dzięki temu będziesz miał czas na ewentualne wprowadzenie poprawek czy dopytanie o niejasną kwestię. Po złożeniu podpisu na umowie zmiana jej warunków będzie dość problematyczna. O ile bank wyrazi na to zgodę to za sporządzenie aneksu, pobierze opłatę w wysokości nawet kilkuset złotych.
 
Nabycie nieruchomości
Podpisałeś umowę kredytową. Co dalej? Zanim kredyt zostanie uruchomiony musisz spełnić określone w umowie warunki. Przede wszystkim chodzi tutaj o dostarczenie do banku aktu notarialnego poświadczającego nabycie nieruchomości oraz kopii złożonego do sądu wniosku o wpisanie hipoteki. Jeżeli kupujesz mieszkanie prosto od dewelopera zamiast aktu notarialnego często wystarczy przedstawienie umowy cywilno-prawnej. Dodatkowo wymagana będzie w tym przypadku tzw. cesja wkładu budowlanego, czyli dokument obligujący dewelopera do zwrotu wypłaconej przez bank na jego rzecz kwoty w przypadku zerwania umowy przedwstępnej z klientem. Potrzebne może być również poświadczenie zawarcia ubezpieczenia nieruchomości czy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (przy kredycie na budowę domu), choć wiele banków zgodzi się na dostarczenie tego typu dokumentów już po uruchomieniu kredytu. Po spełnieniu wszystkich warunków czas na powtórną wizytę w placówce w celu złożenia dyspozycji wypłaty kredytu. Od tego momentu uruchomienie pożyczki następuje z reguły w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.
 
Pamiętaj, że nawet po podpisaniu umowy kredytowej zarówno Ty jak i bank możecie w określonym czasie od niej odstąpić bez podawania konkretnej przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 
Ustanowienie zabezpieczeń
Kolejne obowiązki, jakie na Ciebie czekają wiążą się z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty kredytu. Najważniejsze oczywiście jest wpisanie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Od chwili złożenia wniosku o wpis cały proces może zając kilka (w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście) tygodni. Ty w tym czasie będziesz musiał opłacać w banku tzw. ubezpieczenie pomostowe. Nie zwlekaj zatem z dostarczeniem odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz kredytodawcy, gdyż w ten sposób szybciej przestaniesz opłacać składki ubezpieczeniowe i obniżysz koszty swojego kredytu. Oprócz hipoteki będziesz musiał zająć się również ubezpieczeniem nieruchomości od zdarzeń losowych (np. pożar, powódź) oraz wykupić ewentualne ubezpieczenie na życie.
 
Po spełnieniu wyżej wymienionych formalności zostaje już tylko regularna spłata comiesięcznych rat. W niektórych przypadkach dochodzi jeszcze kilka kredytowych obowiązków. Tak na przykład dzikiej się, jeżeli celem kredytu była budowa domu lub remont. Bank będzie chciał kontrolować, czy kredyt pożytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ustalonym harmonogramem. Dlatego będzie na Tobie spoczywał obowiązek raportowania prac w formie np. zdjęć, faktur lub raportów z inspekcji budowlanych.
 
Sylwester Góreczny
Analityk Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl