Pożyczka pod zastaw mieszkania rodziców? To możliwe!

2008-10-24 00:00:00

Chcesz pożyczyć pieniądze w formie pożyczki hipotecznej, ale nie masz prawa własności do nieruchomości? Z pomocą bliskich jest to możliwe. Kilka banków udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Można więc w tym celu wykorzystać np. mieszkanie lub dom rodziców. Inne banki wymagają, by posiadacz nieruchomości był co najmniej współkredytobiorcą. Kilka instytucji udziela pożyczek tylko właścicielom lub współwłaścicielom mieszkania, które stanowić będzie zabezpieczenie. Porównaj oferty banków.

Pożyczka hipoteczna łączy w sobie cechy kredytu gotówkowego i hipotecznego, ponieważ jej zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości i możemy przeznaczyć ją na dowolny cel, np. na zakup samochodu, przeprowadzenie kosztownego remontu mieszkania, podróże itp. Pożyczka, z racji swego zabezpieczenia, jest znacznie niżej oprocentowana niż kredyt samochodowy czy gotówkowy. Poza tym jej spłatę można rozłożyć nawet na 20-25 lat, dzięki czemu miesięczne obciążenia ratą kredytową mogą być stosunkowo niskie.

Pożyczka na wkład własny

Coraz więcej osób rozważa wykorzystanie pożyczki hipotecznej jako sposobu na zdobycie pieniędzy na wkład własny kredytu mieszkaniowego. Pod presją światowego kryzysu finansowego banki zaostrzają bowiem kryteria dostępności kredytów, głównie poprzez ograniczanie maksymalnego tzw. wskaźnika LTV, czyli kwoty kredytu w relacji do wartości nieruchomości. Udzielając kredytów na zakup mieszkania czy domu, coraz więcej instytucji obowiązkowo wymaga wniesienia wkładu własnego.

Wykorzystanie pożyczki hipotecznej jako sposobu na wkład własny ma jednak wady. Zaciągając pożyczkę i kredyt hipoteczny będziemy musieli spłacać dwa kredyty, co zmniejszy naszą zdolność kredytową, a więc zmniejszy się maksymalna dostępna kwota kredytu.

Ograniczeniem w dostępie do pożyczki jest warunek posiadania nieruchomości, która stanowić będzie jej zabezpieczenie (wnioskując o kredyt na zakup mieszkania większość osób raczej nie posiada swojej nieruchomości). Ale istnieje wyjście z takiej sytuacji. Kilka banków gotowych jest udzielić pożyczki hipotecznej pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Można więc w tym celu wykorzystać mieszkanie lub dom należący np. do rodziców.

Banki, które udzielają pożyczek hipotecznych, można podzielić na trzy grupy:

1.  Udzielające pożyczek, których zabezpieczeniem jest nieruchomość należąca do osób trzecich
2.  Wymagające, by właściciel nieruchomości był współpożyczkobiorcą
3.  Udzielające pożyczek tylko osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości

1. Pożyczka na oświadczenie

Niektórym bankom wystarczy pisemne oświadczenie osoby trzeciej (właściciela nieruchomości), zawierające zgodę na ustanowienie hipoteki. Taki dokument nakłada na właściciela nieruchomości kilka obowiązków, m.in. wyrażenie zgody na kontrolę nieruchomości przez pracownika banku w ustalonych terminach, obowiązek informowania banku o zmianach prawnych i technicznych dotyczących nieruchomości. Oświadczenie oznacza również zgodę na poddanie się egzekucji.
Pożyczek hipotecznych na oświadczenie osoby trzeciej udzielają Bank BPH, BZ WBK, Bank BGŻ, GE Money Bank, DomBank, Lukas Bank, mBank, Millennium, PKO BP, Santander Consumer Bank, Deutsche Bank PBC.

2. Właściciel współkredytobiorcą

Inne banki udzielają pożyczek hipotecznych tylko pod warunkiem, że właściciel nieruchomości będzie współpożyczkobiorcą. Tak jest w BOŚ, Banku BPS, ING Banku, MultiBanku, Polbanku EFG czy Nykredit.

3. Kredytobiorca właścicielem

Pożyczki hipotecznej pod zastaw osoby trzeciej (będącej lub nie współkredytobiorcą) nie dostaniemy w Kredyt Banku i Pekao (kredytobiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości). Nordea Bank gotowy jest udzielić takiej pożyczki, ale wymaga, by właściciel nieruchomości był jej poręczycielem. Fortis Bank natomiast nie udziela pożyczek hipotecznych klientom indywidualnym - oferta skierowana jest tylko do firm.

Zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości. Niektóre banki (np. Lukas Bank, BOŚ) wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. Standardem jest też wykupienie ubezpieczenia pomostowego, płaconego do czasu ustanowienia hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym. W zależności od warunków kredytu, bank może wnioskować o dodatkowe ubezpieczenie, np. od ognia i innych zdarzeń losowych. Do udzielenia pożyczki niezbędna jest też wycena nieruchomości sporządzona nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podpisaniem umowy z bankiem. Załączenie nieaktualnej wyceny może wiązać się z wydłużeniem czasu oczekiwania na decyzję kredytową.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH

Banki udzielające pożyczek hipotecznych pod zastaw nieruchomości należącej do osób trzecich (od właściciela nieruchomości wymagana jest jedynie pisemna zgoda na ustanowienie hipoteki na nieruchomości). Właściciel nieruchomości nie musi być współkredytobiorcą.

Bank

Warunki

Bank BPH

Wystarczy pisemna zgoda właściciela nieruchomości

Bank Zachodni WBK

Wystarczy pisemna zgoda osoby trzeciej, nie może być żadnych innych wpisów na hipotece nieruchomości

Bank BGŻ

Wystarczy pisemna zgoda osoby trzeciej oraz jej osobista wizyta w oddziale banku

GE Money Bank

Wystarczy jedynie oświadczenie osoby trzeciej ze zgodą na objęcie nieruchomości zabezpieczeniem kredytu

DomBank

Wystarczy pisemna zgoda na obciążenie nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie jest kredytobiorcą lub współkredytobiorcę, bank podwyższa oprocentowanie pożyczki.

Lukas Bank

Wymagane pisemne oświadczenie, weksel in blanco, ewentualnie ubezpieczenie pomostowe do czasu ustanowienia hipoteki. Bank może też zażądać dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości, np. od ognia itp.

mBank

Wystarczy pisemna zgoda osoby trzeciej. Standardowo bank wymaga ubezpieczenia pomostowego.

Millennium

Wystarczy pisemna zgoda osoby trzeciej.

PKO BP

Bank wymaga oświadczenia osoby w formie aktu notarialnego. Może też wymagać innych zabezpieczeń w zależności od klienta i parametrów kredytu (cesja, weksel, poręczenie, zastaw). Wymagane jest ubezpieczenie pomostowe do czasu ustanowienia hipoteki.

Santander Consumer

Wymagana jedynie pisemna zgoda osoby trzeciej oraz ubezpieczenie nieruchomości (od ognia, nieszczęśliwych wypadków).

Deutsche Bank PBC

Wymagana jest jedynie zgoda osoby trzeciej na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

 

Banki, które udzielają pożyczki hipotecznej pod zastaw nieruchomości należącej do osób trzecich, ale pod warunkiem, że właściciel nieruchomości jest współkredytobiorcą.

Bank

Warunki

Bank BPS

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą

BOŚ

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą. Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki, weksla in blanco, ewentualnie dodatkowe zabezpieczenia na życzenie banku, np. w sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców ma nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. Pożyczka hipoteczna może mieć maksymalnie 4 kredytobiorców.

ING Bank

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą. Oprócz hipoteki bank nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Nie ma limitu liczby współkredytobiorców.

MultiBank

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą. Nie ma limitu kredytobiorców. Podstawowe zabezpieczenie - hipoteka. Dodatkowe zabezpieczenia mogą być wymagane w przypadku np. niskiej wartości nieruchomości.

Nykredit

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą. Jedynym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości.

Polbank EFG

Osoba trzecia musi być współkredytobiorcą. Jedynym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości.

Banki, które udzielają pożyczek hipotecznych tylko osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.

Bank

Warunki

Pekao

Podstawą zabezpieczenia pożyczki hipotecznej może być tylko nieruchomość własna. Bank nie udziela pożyczek pod zabezpieczenie nieruchomości należących do osób trzecich.

Kredyt Bank

Zabezpieczeniem pożyczki może być tylko nieruchomość własna lub współwłasność.

Banki udzielające pożyczek hipotecznych pod innymi warunkami

Bank

Warunki

Fortis Bank

Pożyczki hipoteczne udzielane są tylko firmom.

Nordea Bank

Właściciel nieruchomości musi być poręczycielem pożyczki. Dodatkowo bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości (np. od ognia).

Tomasz Jaroszek
Maciej Bednarek
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam