Potrójna promocja Rodziny na Swoim w LUKAS Banku

2011-01-18 15:25:02

W ramach najnowszej promocji LUKAS Banku, kredyt mieszkaniowy udzielany w programie Rodzina na Swoim, uzyskać można nie płacąc prowizji za jego przyznanie oraz wycenę nieruchomości . Bank dodatkowo nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne w naszej porównywarce!

Kredytobiorca, zaciągając kredyt mieszkaniowy w programie Rodzina na Swoim, przez pierwsze 8 lat płaci nawet o 50 proc. mniej odsetek (reszta pokrywana jest z Funduszu Dopłat BGK).

Maksymalna kwota kredytu o jaką może starać się wnioskujący o kredyt wynosi aż do 100 proc. wartości nieruchomości. Bank gwarantuje długi okres kredytowania – nawet do 35 lat. Kredyt udzielany jest wyłącznie w złotych polskich, wysokość marż i prowizji każdy klient ustala indywidualnie z Doradcą.

Klient może ubezpieczyć brakujący wkład własny, skorzystać z ubezpieczenia na życie oraz z pakietu ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości - płatnych w niskich miesięcznych ratach. Dodatkowo otrzymuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bądź zmiany sposobu spłaty kredytu. Jak określa ustawa kredyt mieszkaniowy z dopłatami Rodzina na Swoim mogą uzyskać małżonkowie, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko (małoletnie; na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) oraz uczące się (do 25 - tego roku życia)), pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była wcześniej stroną innej umowy kredytu preferencyjnego.

Kredyt można przeznaczyć na zakup lub budowę mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 75 m2, zakup lub budowę domku jednorodzinnego o powierzchni nieprzekraczającej 140 m2 bądź przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę prowadzącą do powstania lokalu mieszkalnego. Cena zakupu lub budowy 1 m2 mieszkania lub domu nie może przekraczać wskaźnika obowiązującego w danym województwie, opublikowanego na stronie BGK.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl