Pokonaj franka i obniż ratę swojego kredytu

2015-01-29 12:17:00

W mediach nadal przewija się temat ostatniej decyzji szwajcarskiego banku centralnego odnośnie uwolnienia przez tę instytucję kursu walutowego EUR/CHF. Operacja ta wpłynęła niekorzystnie na cenę franka szwajcarskiego wyrażoną w polskim złotym. W ciągu zaledwie kilku godzin raty zobowiązań w CHF wzrosły o kilkaset złotych. Na rynku można jednak znaleźć sposoby na ich obniżenie. Oto dwa, dostępne niemal dla każdego.

Wysoki kurs franka szwajcarskiego to zła wiadomość dla wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych denominowanych w tej walucie, ponieważ osoby te ponoszą obecnie duże obciążenie podczas spłacania rat swoich zobowiązań.

W celu dobrego ukazania problemu zobaczmy jak zmieniła się wysokość raty kredytów frankowych zaciągniętych w styczniu 2007, 2008 i 2009 roku w ostatnim miesiącu.

Kredyt na 300 tys. złotych, okres spłaty 30 lat, raty równe
(poziom rat uwzględnia ujemną stopę LIBOR3M)
Zaciągnięty w styczniu 2007
Rata w CHF
Kurs spłaty CHF/PLN
Rata w PLN
Wysokość raty w grudniu 2014
449,94 CHF
3,61 zł
1 624,27 zł
Wysokość raty obecnie
411,47 CHF
4,28 zł
1 761,11 zł
Różnica
 
 
136,84 zł
Zaciągnięty w styczniu 2008
 
 
 
Wysokość raty w grudniu 2014
487,83 CHF
3,61 zł
1 761,08 zł
Wysokość raty obecnie
444,40 CHF
4,28 zł
1 902,03 zł
Różnica
 
 
140,95 zł
Zaciągnięty w styczniu 2009
 
 
 
Wysokość raty w grudniu 2014
541,15 CHF
3,61 zł
1 953,54 zł
Wysokość raty obecnie
496,81 CHF
4,28 zł
2 126,36 zł
Różnica
 
 
172,82 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Na skutek ostatnich turbulencji na rynku walutowym raty analizowanych zobowiązań gwałtownie wzrosły. Skala zwyżki, w zależności od roku zaciągnięcia danego zobowiązania, wyniosła od 137 złotych (kredyt z 2007 roku), poprzez 140 złote (kredyt z 2008 roku) do 173 złotych (kredyt z 2009 roku). Czy osoby płacące tak wysokie raty mogą w pewien sposób je obniżyć? Odpowiedź brzmi TAK.

Krok pierwszy – kupno waluty w Internecie

Samodzielny zakup franków szwajcarskich w kantorach internetowych i przeznaczenie ich na spłatę swojej raty kredytowej pozwala zaoszczędzić klientom kilkadziesiąt złotych miesięcznie, gdyż kurs sprzedaży CHF obowiązujący w takich serwisach jest o kilkanaście groszy niższy od tego, jaki obowiązuje w bankach.

Wybrane platformy internetowe służące do wymiany walut
(stan na 27 stycznia br. godz. 19.00)
Nazwa platformy
kurs CHF/PLN
amronet.pl
4,12 zł
kantor Alior Banku
4,14 zł
cinkciarz.pl
4,13 zł
internetowykantor.pl
4,13 zł
walutomat.pl
4,13 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Oto dowód: Średni bankowy kurs sprzedaży CHF/PLN wyniósł wczoraj 4,28 zł, podczas gdy na platformach internetowych był on o około 15 groszy niższy. Zestawiając te 15 groszy z wysokością rat analizowanych powyżej zobowiązań, widać doskonale że dzięki samodzielnemu zakupowi waluty można zaoszczędzić od 62 do 75 złotych.

Oszczędność na racie dzięki zakupowi waluty w kantorze internetowym
 
Rata w CHF
Różnica w kursach: bank a kantor
Oszczędność
Obecna rata kredytu zaciągniętego w styczniu 2006
411,47 CHF
0,15 zł
61,72 zł
Obecna rata kredytu zaciągniętego w styczniu 2007
444,40 CHF
0,15 zł
66,66 zł
Obecna rata kredytu zaciągniętego w styczniu 2008
496,81 CHF
0,15 zł
74,52 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Krok drugi - wydłuż okres spłaty

Drugą metodą na obniżenie swojej raty kredytowej jest wydłużenie okresu spłaty posiadanego zobowiązania. Niestety, ta opcja jest raczej dostępna dla młodszych kredytobiorców – w większości banków maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłaty przez niego ostatniej raty kredytowej nie może przekroczyć 75 lat. Po tym okresie są wymagane dodatkowe ubezpieczenia. Przyjmijmy jednak, że nasi kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z tego rozwiązania i zdecydowali się wydłużyć swój okres kredytowania o 3 lata (kurs spłaty oraz oprocentowanie będzie takie samo, jak w dniu dzisiejszym).

Kredyt na 300 tys. złotych, okres spłaty 30 lat, raty równe
Zaciągnięty w styczniu 2007
Rata w CHF
Kurs spłaty CHF/PLN
Rata w PLN
Wysokość raty obecnie
411,47 CHF
4,28 zł
1 761,11 zł
Wysokość raty po wydłużeniu okresu spłaty o 3 lata
365,08 CHF
4,28 zł
1 562,56 zł
Różnica
 
 
198,55 zł
Zaciągnięty w styczniu 2008
 
 
 
Wysokość raty obecnie
444,40 CHF
4,28 zł
1 902,03 zł
Wysokość raty po wydłużeniu okresu spłaty o 3 lata
396,36 CHF
4,28 zł
1 696,43 zł
Różnica
 
 
205,60 zł
Zaciągnięty w styczniu 2009
 
 
 
Wysokość raty obecnie
496,81 CHF
4,28 zł
2 126,36 zł
Wysokość raty po wydłużeniu okresu spłaty o 3 lata
461,62 CHF
4,28 zł
1 975,73 zł
Różnica
 
 
150,63 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Wydłużenie okresu spłaty spowodowało spadek wysokości rat analizowanych zobowiązań o kilkaset złotych. W zależności od daty zaciągnięcia kredytu oszczędności mogą wynieść od 150 do nawet 206 złotych. Jest to bardzo dobra informacja, zwłaszcza dla osób, które mają obecnie problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Trzeba jednak zaznaczyć, że wydłużenie okresu spłaty wpłynie niekorzystnie na całkowite koszty obsługi takiego kredytu - klient odda do banku więcej odsetek.

Podsumowanie

Ostatni wzrost kursu CHF/PLN spowodował nagły skok wysokości rat kredytów denominowanych w tej walucie. Warto zdawać sobie sprawę, że opisane powyżej sposoby mogą całkowicie zniwelować to zjawisko. Niestety, o ile z samodzielnego zakupu waluty w Internecie może skorzystać każdy kredytobiorca, o tyle z wydłużenia okresu spłaty już nie (ograniczenie wiekowe). Zresztą, zanim klient zdecyduje się na tą drugą opcję, powinien dokładnie się zastanowić, ponieważ jej wybór spowoduje znaczący wzrost kosztów obsługi posiadanego przez niego kredytu.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam