PIN, token, karta kodów, sms - główni strażnicy Twoich pieniędzy

2012-04-20 10:34:56

Pieniądze są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, dlatego bardzo ważną kwestią jest zapewnienie im należytego bezpieczeństwa. Na szczęście wraz z rozwojem rynku finansowego pojawiły się narzędzia, dzięki którym to zadanie można łatwo wykonać.

Rozwój rynku finansowego spowodował, że fizyczne posiadanie pieniędzy staje się coraz mniej popularne. Nowe technologie i wzrost dostępu do Internetu przyczyniły się do popularyzacji tzw. pieniądza elektronicznego. Niestety nowe technologie to również nowe zagrożenia, dlatego warto poznać elementarne zabezpieczenia pozwalające ochronić „wirtualny” pieniądz. Kod PIN
Kod PIN jest podstawowym zabezpieczeniem transakcji dokonywanych za pomocą karty płatniczej. Zazwyczaj składa się on z ciągu kilku cyfr (z reguły czterech) znanych tylko i wyłącznie posiadaczowi karty. Zasada działania tego zabezpieczenia jest niesamowicie prosta.

Na przykład, gdy klient chce wypłacić pieniądze z bankomatu lub zapłacić za zakupy-wpisuje swój kod i tym samym wyraża zgodę na obciążenie kwotą transakcji swojego konta w banku.

Login i hasło
Login i hasło odnoszą się do rachunków bankowych obsługiwanych internetowo. Aby klient mógł wykonać jakąś operację finansową (przelew, założenie lokaty) ze swojego konta, musi się najpierw na nie zalogować.

O ile login otrzymuje on od banku, który prowadzi dany rachunek, o tyle hasło ustala już we własnym zakresie. Dzięki temu, że hasło zna tylko posiadacz konta, jest on pewien, że żadna osoba postronna nie ma dostępu do jego pieniędzy.

Metody autoryzacji
Metody autoryzacji należą do tzw. dodatkowych sposobów zabezpieczenia pieniędzy klienta. Polegają na tym, że klient będąc zalogowanym już na swoim rachunku bankowym, przed dokonaniem jakiejś transakcji (przelew, zlecenie stałe itp.) musi ją dodatkowo zaakceptować wpisując odpowiedni kod. Do podstawowych metod autoryzacji zaliczamy kartę kodów jednorazowych, smsy i tokeny.

Karta kodów - aktualnie coraz mniej popularna, ale wciąż obowiązująca w niektórych instytucjach. Karta zawiera zestawienie ponumerowanych pól, pod którymi ukryte są odpowiednie kody. Podczas zatwierdzania transakcji system informatyczny banku prosi o wpisanie kodu z danego pola.

SMS - najpopularniejsza obecnie metoda. Działa to w ten sposób, że podczas otwierania rachunku bankowego, klient jednocześnie podaje numer telefonu komórkowego, na który będą przychodziły sms’y zawierające kody umożliwiające zatwierdzenie wykonywanych operacji.

Token - stosunkowo najmłodsza metoda. Są to specjalne urządzenia elektroniczne (zazwyczaj wielkości małego kalkulatora lub breloczka), które generują specjalne ciągi cyfr służące do zatwierdzania transakcji bankowych.

Banki kładą duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów. Ciągle poprawiają stare lub wprowadzają nowe rodzaje zabezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że należyte zapewnienie ochrony posiadanym przez klienta pieniądzom, w gruncie rzeczy zależy od nie samego.

Bardzo często niestety się zdarza, że przez swoje roztargnienie lub nieuwagę on sam udostępnia swoje hasła, piny, kody osobom postronnym. A w takim przypadku do kosztownego rozczarowania już jest całkiem blisko. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam