Państwowe bezpieczeństwo, czyli jak działa obligacja skarbowa

2013-06-26 09:48:21

Nazwa „obligacje skarbowe” jest powszechnie dobrze znana. Nie każdy jednak dokładnie wie, na czym polega inwestycja w obligacje i jakie są ich rodzaje. Zanim więc zapadnie decyzja o zakupie tego rodzaju instrumentów finansowych warto zapoznać się ze wszystkimi korzyściami, jakie ze sobą niosą, oraz poznać ich słabe strony.

Wszelkie nadwyżki finansowe dobrze jest inwestować, tak aby przynosiły jak największe lub jak najbezpieczniejsze zyski. Jednym ze sposobów zaangażowania zaoszczędzonych pieniędzy jest zakup obligacji skarbowych, nazywanych niekiedy papierami dłużnymi lub wartościowymi.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to forma pożyczki środków od obywateli dla państwa. Sprzedając papiery wartościowe Skarb Państwa „ściąga” z rynku pieniądze, które mogą być wykorzystane w rozmaitych celach - finansują różnego typu wydatki publiczne. W zamian za udzielenie takiego kredytu, państwo obiecuje swoim wierzycielom gwarantowany zysk, za który odpowiada całym swoim majątkiem.

Wykup sprzedanych obligacji odbywa się w określonym z góry terminie, po cenie nominalnej powiększonej o naliczone do tej pory odsetki. Dzięki temu inwestycja w takie papiery dłużne jest najbezpieczniejszym sposobem wykorzystania zgromadzonych oszczędności. Niestety, niski poziom ryzyka ma swoją cenę – zysk, jaki można osiągnąć, jest w tym wypadku równie niewielki.

Z tego powodu inwestycja w obligacje skarbowe polecana jest szczególnie osobom, które nie liczą na ponadprzeciętne zyski, mają natomiast mocno ograniczoną skłonność do ryzyka. Także osoby szukające długoterminowych rozwiązań powinny rozważyć zakup takich papierów dłużnych.

Jakie są rodzaje obligacji skarbowych?

Dostępne dla klientów detalicznych obligacje oszczędnościowe są zróżnicowane głównie ze względu na termin ich zapadalności: dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Każdy z tych rodzajów można nabyć za pośrednictwem oficjalnej strony ministerstwa finansów poświęconej papierom dłużnym (www.obligacjeskarbowe.pl), telefonicznie lub w wybranych placówkach banku PKO BP i Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Wszystkie rodzaje obligacji skarbowych są sprzedawane po cenie nominalnej 100 zł. Ich oprocentowanie zależy natomiast od rodzaju papieru wartościowego. Najkrótsze, dwuletnie obligacje mają oprocentowanie stałe, obecnie wynosi ono 3 proc. w skali roku. Trzyletnie papiery dłużne podlegają już oprocentowaniu zmiennemu, aktualizowanemu co pół roku (aktualnie 3,3 proc.). Oprocentowanie najdłuższych, cztero- i dziesięcioletnich obligacji jest natomiast indeksowane do inflacji, niwelując tym samym ewentualny wpływ wzrostu cen.

Co jeszcze wyróżnia tę formę inwestowania?

Warto pamiętać, że inwestycja w papiery dłużne zapewnia 100-procentową ochronę kapitału, a w przeciwieństwie do niektórych innych sposobów lokowania pieniędzy, daje też możliwość wcześniejszego wycofania środków, wraz z należnymi odsetkami. Należy jednak pamiętać, że taka operacje niesie ze sobą konieczność poniesienia „opłaty karnej”. W zależności od rodzaju obligacji jest od 1 do 2 złotych potrącane z dotychczas narosłych odsetek.

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć, że oferowane obecnie obligacje oszczędnościowe zapewniają opcję przedterminowego wykupu, a także mogą zostać odsprzedane na rynku wtórnym na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

 

Gabriela Drzymalska