Oszczędzanie dostosuj do siebie

2014-06-30 14:20:00

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb osób posiadających nadwyżki finansowe. I nie chodzi tu bynajmniej o ochronę zdrowia, czy życia, ale o gwarancję posiadanego kapitału. Instrumentami umożliwiającymi bezpieczne odkładanie pieniędzy są chociażby detaliczne obligacje skarbowe. Czym są takie papiery i jak dzięki nim zbudować odpowiednią strategię oszczędnościową?

Detaliczne obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe, dzięki którym każdy posiadacz nadwyżek finansowych może je bezpiecznie pomnażać. Ich emitentem jest jeden z najbardziej stabilnych podmiotów, a mianowicie Skarb Państwa. Oznacza to, że ewentualna strata inwestorów nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości przez cały kraj.

Osoby fizyczne zainteresowane pomnażaniem pieniędzy przy wykorzystaniu tych papierów mogą wybierać spośród czterech instrumentów różniących się między sobą oprocentowaniem oraz terminem wykupu.

Dla osób zainteresowanych stosunkowo krótkim terminem oszczędzania i którym jednocześnie zależy na z góry wiadomej stopie zwrotu są przeznaczone obligacje dwuletnie, kryjące się pod oznaczeniem DOS (dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe). Seria dostępna obecnie na rynku oferuje oprocentowanie w wysokości równej 3 proc. w skali roku.

Inwestorzy, którzy chcą pomnażać swoje pieniądze przez dłuższy okres i równolegle zabezpieczyć rentowość swojej inwestycji od zmian rynkowych stóp procentowych mogą skorzystać z trzyletnich obligacji TOZ (trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej). Aktualna seria jest oprocentowana 3,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym sześć miesięcy, a już w kolejnych - parametr ten jest równy stopie WIBOR 6M.

Kolejna grupa obligacji oferowana nabywcom detalicznym z powodzeniem może być wykorzystywana jako sposób na ochronę pieniędzy przed inflacją. Papiery oznaczone jako COI (czteroletnie obligacje indeksowane) są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, której wysokość jest sumą wskaźnika inflacji oraz odpowiedniej marży. Instrumenty aktualnie dostępne pozwalają „zarobić” 3,5 proc. w skali roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Ostatni typ obligacji detalicznych jest skierowany do osób, które zamierzają gromadzić pieniądze w dłuższym okresie, takim jak, na przykład, emerytura. Dla takich odbiorców są dostępne obligacje o oznaczeniu EDO (emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe). Ich oprocentowanie, tak jak wspomnianych powyżej COI, jest sumą wskaźnika inflacji oraz odpowiedniej marży odsetkowej. Oprocentowanie dostępnej obecnie serii wynosi 4 proc. w skali roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku tych papierów nie następuje fizyczna wypłata odsetek, tylko stanowią one podstawę do wyliczania kuponów w kolejnych okresach odsetkowych.

Na zakończenie warto wspomnieć, że opisane obligacje mogą nabyć również te osoby, które nie są w stanie odkładać dużych kwot pieniędzy. Cena nominalna wszystkich wymienionych papierów wynosi równe 100 złotych, więc z tej metody oszczędzania może skorzystać naprawdę duża grupa klientów.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk