Oszczędzanie celowe to podstawa

2013-12-09 14:11:00

Wiele osób odkłada pieniądze na konkretny cel - zakup samochodu, wyjazd na wakacje, czy też późniejsze wykształcenie dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że różne wydatki wymagają różnych metod oszczędzania. Inaczej bowiem odkłada się na emeryturę, a inaczej na wyprawkę szkolną. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła dokładniej zbadać ten problem.

Odkładać pieniądze można na wiele sposobów. Wybór konkretnego w dużej mierze zależy od celu, jaki klient zamierza sfinansować oraz od jego akceptacji ryzyka. Ogólnie przyjmuje się, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym środki mogą być lokowane w agresywniejsze aktywa. W świecie finansów funkcjonują trzy podstawowe okresy, na które odkładamy pieniądze.

Na krótko

W krótkim terminie osoba dysponująca nadwyżkami środków pieniężnych swoją uwagę powinna skupić przede wszystkim na bezpiecznych instrumentach finansowych, takich jak konta oszczędnościowe, czy też lokaty bankowe. Produkty tego typu zapewniają bowiem maksymalne bezpieczeństwo wpłaconym pieniądzom.

Cele krótkoterminowe wymagają utrzymania odpowiedniej płynności finansowej – pieniądze muszą być zawsze dostępne, co oznacza że nie należy ich „zamrażać” w produktach wieloletnich.

Średnio

W celu sfinansowania celów średnioterminowych klient, poza wspomnianymi powyżej lokatami i kontami oszczędnościowymi, może wykorzystać także jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje skarbowe, czy też produkty strukturyzowane. Są to instrumenty pozwalające pomnażać zgromadzony kapitał w okresie kilkuletnim.

Trzeba jednak pamiętać, że są one obarczone nieco wyższym ryzykiem (nie dotyczy obligacji skarbowych) aniżeli tradycyjny depozyt. Oznacza to, że potencjalny inwestor nie ma gwarancji, że jego inwestycja przyniesie mu satysfakcjonującą stopę zwrotu.

Na długo

Realizacja celów długoterminowych pozwala osobom posiadającym nadwyżki finansowe pomnażać je przy wykorzystaniu niemal wszystkich instrumentów finansowych występujących na rynku. Może to być zakup agresywnych funduszy inwestycyjnych, kupno obligacji korporacyjnych, transakcje na rynku nieruchomości, czy też samodzielne inwestowanie na giełdzie.

Wybór rozwiązań jest praktycznie nieograniczony. Oczywiście, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka poniesienia straty, ale przyjmuje się że w długim terminie nietrafioną inwestycję można będzie „odrobić”.

Dziel i rządź

Planując odkładanie pieniędzy konieczne jest takie ich podzielenie, aby oszczędzana kwota pozwalała zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki. Emerytura, edukacja dzieci, zakup samochodu, remont, wyjazd na wakacje – na realizację każdego z tych celów potrzeba innej kwoty pieniędzy. Co więcej, zapłacić za każdy z nich trzeba w innym terminie. Dlatego odpowiednie dopasowanie produktów służących do oszczędzania do celu, na jaki pieniądze są potrzebne, powinno być priorytetem już na początkowym etapie tworzenia strategii inwestycyjnej.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk