Oprocentowanie stałe, czy zmienne

2013-08-12 14:07:56

Banki oferują lokaty z dwoma rodzajami oprocentowania: stałym lub zmiennym. Wybór zależy od sytuacji na rynku finansowym i czasu trwania lokaty.

Bank ustala oprocentowanie opierając się na stopie procentowej WIBOR, obowiązującej na rynku międzybankowym. Oprocentowanie stałe stosowane jest na ogół w przypadku lokat krótkoterminowych, czyli jednodniowych, miesięcznych i rocznych. Oprocentowanie zmienne dla lokat kilkumiesięcznych i kilkuletnich.

Kiedy oprocentowanie stałe
Oprocentowanie stałe oznacza, że bank gwarantuje odsetki danej wysokości bez względu na sytuację rynkową. Jeżeli stopy procentowe spadają, lokata ze stały oprocentowaniem jest bardziej atrakcyjna, ponieważ bank nie może zaproponować gorszych warunków, gdy umowa została zawarta wcześniej. Gdy stopy procentowe rosną, lokata jest jednak mniej korzystna, ponieważ bank będzie proponował wyższe odsetki tylko nowym klientom.
 
Kiedy oprocentowanie zmienne
Oprocentowanie zmienne, jak sama nazwa wskazuje, w różnych okresach trwania umowy, może być różnej wysokości w zależności od tego czy stopy procentowe rosną, czy spadają. Dla klienta opłacalne jest, gdy stopy procentowe mają szanse na wzrost, bo i oprocentowanie lokaty może wzrosnąć. Gdy stopy procentowe spadają, spada też atrakcyjność depozytów.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl