Oprocentowanie kredytów samochodowych

2009-07-28 00:00:00

Kupując auto za kredyt samochodowy z reguły powinniśmy zapłacić mniej odsetek niż zaciągając na ten cel kredyt gotówkowy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zabezpieczeniem auto-kredytów jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie, a to z kolei oznacza dla banku mniejsze ryzyko udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu samochodowego może jednak również być wysokie.

Zazwyczaj banki stosują rozbudowane siatki oprocentowania. Jego wysokość zależeć będzie od kilku czynników:

1. Rodzaj kredytowanego pojazdu
Banki mogą stosować różne stawki oprocentowania w zależności od celu kredytowania, a więc od tego, czy kredyt udzielany jest na samochody osobowe, ciężarowe, jednoślady, przyczepy campingowe czy łodzie motorowe.

2. Pojazd nowy czy używany
Z reguły niższe oprocentowanie otrzymamy finansując zakup nowych samochodów. Różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu na nowe i używane pojazdy może wynieść nawet kilka punktów procentowych. 

3. Okres kredytowania
Różne stawki oprocentowania obowiązuje zarówno dla nowych, jak i używanych samochodów. Regułą jest, że im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe oprocentowanie. 

4. Waluta kredytu
Kredyty samochodowe można zaciągać również w walutach obcych: frankach szwajcarskich, euro i dolarach (w zależności od banku), które - ze względu na niższe stopy procentowe - są tańsze od złotowych. Kredyty walutowenarażone są na ryzyko kursowe. Kiedy kurs waluty, w której spłacamy kredyt, rośnie wobec złotego, wówczas nasze raty kredytowe wzrastają. Odwrotna sytuacja ma miejsce, kiedy waluta obca osłabia się wobec złotego - wówczas raty maleją.

5. Oprocentowanie stałe czy zmienne
W kilku bankach można wybrać kredyt oprocentowany według zmiennej lub stałej stopy procentowej, przy czym kredyty ze stałą stopą można zaciągać na krótszy okres, maksymalnie na 36 miesięcy. Zwykle kredyty o stałej stopie są nieco wyżej oprocentowane niż kredyty zaciągane na ten sam okres, ale oprocentowane według stopy zmiennej.  

6. Instytucja finansująca
Obok banków uniwersalnych klienci mogą skorzystać z oferty finansowej w tzw. bankach producenckich (samochodowych). Zdarza się, że kredyty oferowane przez te instytucje są nieoprocentowane (kredyty balonowe). Konstruowanie takich ofert możliwe jest dzięki temu, że producenci aut mogą zdecydować czy określony budżet przeznaczyć na upusty, rabaty, dodatkowe wyposażenie czy na przygotowanie atrakcyjnej oferty finansowej. Mankamentem takich kredytów jest to, że przeznaczone są na finansowanie zakupu tylko wybranych marek i modeli samochodów.  

7. Nowy czy stały klient
Niektóre instytucje mogą nagradzać stałych klientów, czyli posiadających rachunek osobisty lub korzystających z innych produktów banków, obniżonym oprocentowaniem lub prowizją.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl