Obserwator procentowy Comperii - maj 2011

2011-06-15 10:06:17

Wzrost stóp procentowych zaczyna przekładać się na rosnące koszty pieniądza i oprocentowania produktów kredytowych oferowanych przez banki. W ubiegłym miesiącu mogliśmy zanotować niewielki wzrost średniej rzeczywistej rocznej stopu oprocentowania (RRSO) kart kredytowych oraz kredytów samochodowych – odpowiednio o 0,01 i 0,05 pkt. proc.

Najbardziej niekorzystnym zjawiskiem był w tym miesiącu wzrost średniego RRSO kredytów hipotecznych o 0,1 pkt. proc. Analogicznie do poprzedniego miesiąca, również i w tym kolejny bank zaoferował nową promocyjną ofertę. Tym razem był to Nordea Bank, który zszedł z marży do poziomu 0,7-0,8 pkt. proc. Ta oferta jest aktualnie najlepszą propozycją na rynku. Oczywiście powinno to wpłynąć na obniżenie średniego RRSO.

Tabela: Obserwator procentowy Comperii - maj 2011

Średnie oprocentowanie produktów bankowych w maju 2011:
Nazwa produktu
Aktualnie
Miesiąc wcześniej
Rok wcześniej
Lokaty bankowe
 4,13%
4,15%
4,56%
Kredyty hipoteczne
6,58%
6,47%
6,70%
Kredyty gotówkowe
 22,01%
22,68%
20,49%
Kredyty samochodowe
10,91%
10,86%
12,69%
Karty kredytowe
 19,43%
19,42%
19,11%

 

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
Komentarz analityka Comperia.pl:
Niestety w tym miesiącu, inaczej niż w kwietniu, rynek produktów hipotecznych został zdominowany rosnącą stopą WIBOR, która w ostatnim miesiącu wzrosła o 15 punktów bazowych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, w dłuższej perspektywie efekt zacieśniania polityki pieniężnej miał przeważyć nad okresowymi promocjami banków - i tak też się stało w maju.
 
Warto także podkreślić, że aktualne średnie RRSO jest najwyższe od ostatnich ośmiu miesięcy, a w przyszłym miesiącu możemy mieć do czynienia z kolejną zwyżką średniego RRSO, zwłaszcza jeśli część banków nie przedłuży wiosennych promocji kredytów hipotecznych (jeden z nich BNP Paribas już przedłużył swoją promocję, która w zamierzeniu miała wygasnąć 31 maja b. r.)
 
Pełna wersja raportu dostępna tutaj
 
Powodem silnego spadku oprocentowania kredytów gotówkowych, co jest korzystne dla kredytobiorców, było wprowadzenie Kredytu Bardzo Wiosennego przez Bank Polskiej Spółdzielczości. Jego atrakcyjne oprocentowanie wpłynęło na obniżenie średniego RRSO kredytów gotówkowych. Ta propozycja również znajduję się obecnie w czołówce ofert kredytów gotówkowych.
 
W przypadku produktów oszczędnościowych w dalszym ciągu mamy do czynienia z ociężałością banków. Główne stopy procentowe wzrosły w ostatnich pięciu miesiącach o 75 punktów bazowych, a banki w dalszym ciągu nie konkurują w znacznym stopniu o pieniądze klientów. Średnie oprocentowanie lokat bankowych już od 10 miesięcy zawiera się w widełkach 4,10-4,26 procent i znajduje się zdecydowanie bliżej niższej wartości tego przedziału.

Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl