Nowe dofinansowania w MdM. Niemal wszędzie - jeszcze wyższe!

2014-04-03 12:23:00

Rozpoczął się nowy kwartał, a tym samym zmianie uległy wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w niemal wszystkich województwach w Polsce. To spowodowało pewną modyfikację kwoty dofinansowania, na jaką będą mogły liczyć osoby wnioskujące w II i III kwartale br. o dopłatę do wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych.

Początek nowego kwartału to nowe wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, podawane przez odpowiednich wojewodów. Wartości te to, w uproszczeniu, średni koszt budowy nowych mieszkań w danej lokalizacji, wykazywany przez inwestorów. Od wysokości wskaźników przeliczeniowych zależy wartość dofinansowania przysługującego beneficjentom programu Mieszkanie dla Młodych, którzy złożą odpowiednie wnioski w II i III kwartale 2014 r.

Nie zmieniły się, oczywiście, proporcje - nadal na najwyższe dofinansowanie wkładu własnego mogą liczyć nabywcy mieszkań w największych miastach w Polsce, czyli m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku. W tych miastach dopłata do każdego 1 m2 wyniesie 516-557 zł dla bezdzietnych beneficjentów i 775-835 zł dla nabywców wychowujących minimum jedno dziecko. Na przeciwnym biegunie są mieszkańcy województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, a dokładnie - nabywcy lokali położonych poza miastem wojewódzkim i okalającym je gminami. Tam dofinansowanie do 1 m2 wyniesie „tylko” 282-307 zł dla osób bez dzieci i 422-460 zł dla pozostałych. Ale, oczywiście, w podanych lokalizacjach i limity cenowe MdM są proporcjonalnie niższe, więc o żadnej krzywdzie nie może być mowy.

Warto przypomnieć, że chociaż w programie Mieszkanie dla Młodych można nabyć mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 i domy jednorodzinne do 100 m2 (a dla nabywców wychowujących minimum 3 dzieci limity są o 10 m2 wyższe), to dofinansowanie zostanie i tak wypłacone maksymalnie do 50 m2. Dlatego np. w Warszawie maksymalne dofinansowanie wyniesie 27 850 zł (dla bezdzietnych beneficjentów) lub niemal 42 tys. zł (dla nabywców wychowujących dziecko), i otrzyma je zarówno nabywca lokalu o powierzchni użytkowej 50 m2, jak i 60, 75 czy 85 m2. W przypadku nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 50 m2, dofinansowanie jest iloczynem powierzchni i dofinansowania do 1 m2, podanego w poniższej tabeli.

Wysokość dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych
Województwo
Lokalizacja nieruchomości
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci)
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko)
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 *
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 *
dolnośląskie
m. Wrocław
453,05 zł
22 652,50 zł
679,58 zł
33 978,75 zł
gminy sąsiadujące
396,83 zł
19 841,25 zł
595,24 zł
29 761,88 zł
pozostałe
340,60 zł
17 030,00 zł
510,90 zł
25 545,00 zł
kujawsko-pomorskie
m. Toruń i m. Bydgoszcz
401,35 zł
20 067,50 zł
602,03 zł
30 101,25 zł
gminy sąsiadujące
365,48 zł
18 273,75 zł
548,21 zł
27 410,63 zł
pozostałe
329,60 zł
16 480,00 zł
494,40 zł
24 720,00 zł
lubelskie
m. Lublin
388,22 zł
19 410,80 zł
582,32 zł
29 116,20 zł
gminy sąsiadujące
339,15 zł
16 957,55 zł
508,73 zł
25 436,33 zł
pozostałe
290,09 zł
14 504,25 zł
435,13 zł
21 756,38 zł
lubuskie
m. Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra
386,50 zł
19 325,00 zł
579,75 zł
28 987,50 zł
gminy sąsiadujące
360,08 zł
18 003,75 zł
540,11 zł
27 005,63 zł
pozostałe
333,65 zł
16 682,50 zł
500,48 zł
25 023,75 zł
łódzkie
m. Łódź
445,20 zł
22 260,00 zł
667,80 zł
33 390,00 zł
gminy sąsiadujące
397,13 zł
19 856,25 zł
595,69 zł
29 784,38 zł
pozostałe
349,05 zł
17 452,50 zł
523,58 zł
26 178,75 zł
małopolskie
m. Kraków
455,80 zł
22 790,00 zł
683,70 zł
34 185,00 zł
gminy sąsiadujące
425,40 zł
21 270,00 zł
638,10 zł
31 905,00 zł
pozostałe
395,00 zł
19 750,00 zł
592,50 zł
29 625,00 zł
mazowieckie
m. Warszawa
556,99 zł
27 849,55 zł
835,49 zł
41 774,33 zł
gminy sąsiadujące
405,23 zł
20 261,40 zł
607,84 zł
30 392,10 zł
pozostałe
337,69 zł
16 884,50 zł
506,54 zł
25 326,75 zł
opolskie
m. Opole
383,00 zł
19 150,00 zł
574,50 zł
28 725,00 zł
gminy sąsiadujące
367,60 zł
18 380,00 zł
551,40 zł
27 570,00 zł
pozostałe
352,20 zł
17 610,00 zł
528,30 zł
26 415,00 zł
podkarpackie
m. Rzeszów
394,30 zł
19 715,00 zł
591,45 zł
29 572,50 zł
gminy sąsiadujące
350,63 zł
17 531,25 zł
525,94 zł
26 296,88 zł
pozostałe
306,95 zł
15 347,50 zł
460,43 zł
23 021,25 zł
podlaskie
m. Białystok
389,40 zł
19 470,00 zł
584,10 zł
29 205,00 zł
gminy sąsiadujące
363,85 zł
18 192,50 zł
545,78 zł
27 288,75 zł
pozostałe
338,30 zł
16 915,00 zł
507,45 zł
25 372,50 zł
pomorskie **
m. Gdańsk
516,55 zł
25 827,50 zł
774,83 zł
38 741,25 zł
gminy sąsiadujące
470,18 zł
23 508,75 zł
705,26 zł
35 263,13 zł
pozostałe
423,80 zł
21 190,00 zł
635,70 zł
31 785,00 zł
śląskie
m. Katowice
427,50 zł
21 375,00 zł
641,25 zł
32 062,50 zł
gminy sąsiadujące
390,10 zł
19 505,00 zł
585,15 zł
29 257,50 zł
pozostałe
352,70 zł
17 635,00 zł
529,05 zł
26 452,50 zł
świętokrzyskie
m. Kielce
413,56 zł
20 677,95 zł
620,34 zł
31 016,93 zł
gminy sąsiadujące
337,84 zł
16 891,95 zł
506,76 zł
25 337,93 zł
pozostałe
281,53 zł
14 076,65 zł
422,30 zł
21 114,98 zł
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
441,75 zł
22 087,50 zł
662,63 zł
33 131,25 zł
gminy sąsiadujące
386,08 zł
19 303,75 zł
579,11 zł
28 955,63 zł
pozostałe
330,40 zł
16 520,00 zł
495,60 zł
24 780,00 zł
wielkopolskie
m. Poznań
537,00 zł
26 850,00 zł
805,50 zł
40 275,00 zł
gminy sąsiadujące
457,20 zł
22 860,00 zł
685,80 zł
34 290,00 zł
pozostałe
381,00 zł
19 050,00 zł
571,50 zł
28 575,00 zł
zachodnio-pomorskie
m. Szczecin
409,00 zł
20 450,00 zł
613,50 zł
30 675,00 zł
gminy sąsiadujące
382,45 zł
19 122,50 zł
573,68 zł
28 683,75 zł
pozostałe
355,90 zł
17 795,00 zł
533,85 zł
26 692,50 zł
* Maksymalna dopłata. Dla mieszkań do 50 m2 dopłata do wkładu własnego wyliczana jest jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz wielkości mieszkania, dla mieszkań powyżej 50 m2 dofinansowanie to iloczyn stawki za 1 m2 i liczby 50.

** Kwoty obowiązują w II i III kwartale 2014 r. Wyjątek - w województwie pomorskim zmienią się 1 lipca 2014 r.

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl, BGK

 

W dużej większości województw kwoty dofinansowań poszły w górę. Nie były to jednak znaczące wzrosty, a zaledwie kilkuprocentowe. Od 5 do ponad 8 proc. więcej aniżeli osoby które o dopłatę wnioskowały w I kwartale br., dostaną mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Spadki kwoty dofinansowania, choć również niewielkie, dotknęły jedynie województwa: lubuskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie.

Podane kwoty dofinansowania obowiązują osoby, które złożą wniosek o dofinansowanie w
II lub III kwartale 2014 r
., a więc do końca września br. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy zostanie wypłacone wsparcie - czy jeszcze w bieżącym kwartale, czy nawet w kolejnym albo jeszcze późniejszym roku.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam