Nowa ustawa o kredycie konsumenckim- sprawdź co się zmieni!

2011-12-19 12:10:37

18 grudnia weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Zmiany, w stosunku do poprzedniej ustawy, są znaczące i dotkną interesów zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców. Analitycy Comperii przeanalizowali, co dokładnie ulegnie zmianom.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim została ogłoszona 17 czerwca 2011 i zacznie obowiązywać po sześciu miesiącach, a więc 18 grudnia. Akt prawny zawiera obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie udzielania informacji o kredycie oraz prawa konsumenta. Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego.

Czym jest kredyt konsumencki?

Konsumentem, w świetle ustawy, jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zaciągnięcia kredytu) na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Pod pojęciem kredytu kryją się nie tylko kredyty bankowe, ale także pożyczki (w instytucjach parabankowych, SKOK-ach), kredyty w rachunkach osobistych, kredyty z odroczonym terminem płatności. Za kredyt konsumencki uważa się powyższe zobowiązania do kwoty 255 550 zł. W poprzedniej ustawie kwota ta wynosiła 80 tys. zł, a więc ponad trzykrotnie mniej.

Informacja, informacja, informacja.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakazuje kredytodawcy w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny zamieszczać informacje o kredycie w reklamach. Musi się tam znaleźć stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Dodatkowo, jeśli stopa oprocentowania podana w reklamie uwzględnia zakup ubezpieczenia przez klienta, informacja o ubezpieczeniu również będzie musiała się tam znaleźć.

Ponadto, wprowadzony został jednolity formularz kredytowy. Klientowi zostanie przedstawiona czytelna tabela, gdzie wyszczególnione zostaną wszystkie koszty i parametry kredytu. Wpłynie to znacząco na wzrost wiedzy klienta o kosztach kredytu.

Kredytodawca będzie miał obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej klienta. Jeśli, na podstawie wykorzystywanej bazy danych, odrzuci wniosek klienta, będzie musiał poinformować go o powodzie odrzucenia wniosku oraz podać bazę danych, z której korzystał. Dzięki temu klient będzie wiedział dokładnie, dlaczego jego wniosek został odrzucony.

Prawa konsumenta- czyli co może klient

Po otrzymaniu kredytu, klient w ciągu 14 dni będzie mógł go zwrócić bez podania przyczyny. W ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy klient będzie zobowiązany zwrócić kwotę otrzymanego kredytu wraz z odsetkami za te kilka lub kilkanaście dni. Kredytodawca nie będzie mógł pobrać innych opłat z tego tytułu. Dotychczas na odstąpienie od umowy konsument miał 10 dni.
Konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Kredytodawca w niektórych przypadkach będzie mógł pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę nie przekraczającą 1 proc. kwoty pozostałej do spłaty.

Jeśli okaże się, że w umowie o kredyt instytucja kredytowa udzieliła błędnych informacji, klient będzie mógł zwrócić kredyt bez płacenia odsetek i innych kosztów.

Prowizja 50 proc.? Teraz to możliwe!

W nowej ustawie brakuje zapisu o kosztach kredytu. Ustawa z 2001 roku określała, że koszty uruchomienia kredytu, .: prowizje, nie mogą przekroczyć 5 proc. wartości kredytu. Obecnie takiego zapisu nie ma. Instytucje kredytowe już od dłuższego czasu omijały ten zapis nakładając na klienta obowiązek wykupu ubezpieczenia, który nie zaliczał się do kosztów uruchomienia kredytu. I choć prowizja może teraz wynieść nawet 50 proc., to zawsze należy porównać oferty z całego rynku i na pewno można będzie znaleźć tę bardziej konkurencyjną.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości klientów poprzez otrzymanie pełnej informacji. Teraz kredytodawcy nie odrzucą wniosku kredytowego bez podania przyczyny, klient będzie znał dokładnie wszystkie koszty i warunki swojego kredytu, a żadne opłaty nie pozostaną ukryte. Jeśli kredytodawca nie dostosuje się m.in. do wymogów informacyjnych, może zostać ukarany grzywną.

Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam