Niższe odsetki za polisę

2008-07-17 00:00:00

MultiBank zaoferował kredyt gotówkowy z dobrowolnym ubezpieczeniem. Za wykupienie polisy bank nagradza niższym oprocentowaniem.

Oferowane ubezpieczenie chroni kredytobiorcę od ryzyka poważnego zachorowania, trwałej niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku wystąpienia pierwszego zdarzenia firma ubezpieczeniowa zapewnia spłatę 6 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. W pozostałych przypadkach pokrywa całość zobowiązania na rzecz banku.

Wysokość składki ubezpieczeniowej kalkulowana jest jednorazowo z góry, podczas podpisywania umowy kredytowej. Następnie opłata zostaje dołączona do kwoty kredytu i rozłożona na tyle samo rat. Ubezpieczyciel nie wymaga przeprowadzenia badań, składania oświadczeń medycznych, ani ankiet o stanie zdrowia. Nie określa również limitu kwotowego na świadczenie, ani liczby zdarzeń w trakcie trwania umowy kredytu.  

Zgodnie z symulacją przedstawioną przez MultiBank, oprocentowanie kredytu dla nowego klienta wysokości 10 tys. zł, na okres 36 miesięcy, z 3-proc. prowizją i bez ubezpieczenia wyniosłoby 16,25 proc. w skali roku, a miesięczna rata 363,39 zł. Oprocentowanie kredytu o takich samych parametrach, ale z opcją ubezpieczenia byłoby niższe o 1,5 pkt. proc. Miesięczna rata wyniosłaby 371,16 zł, a więc o niecałe 8 zł więcej niż w opcji bez ubezpieczenia.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl