Niewielkie zmiany w wysokości rat kredytów hipotecznych - Kredytometr Comperia.pl

2012-05-02 09:31:04

Kwiecień charakteryzował się stabilizacją wysokości rat kredytów mieszkaniowych. W miesiącu tym wysokość rat zobowiązań wyrażonych w euro i polskim złotym praktycznie się nie zmieniła, a w przypadku franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego wahania nie przekroczyły kwoty 10 złotych.


Czym jest Kredytometr Comperii?
Kredytometr Comperii informuje, jak w danym okresie zmieniała się wysokość rat kredytów hipotecznych. W naszej analizie uwzględniamy kredyty na kwotę 200 tys. zł, których okres spłaty wynosi 30 lat. Przyjmujemy, że takie modelowe zobowiązania zostały zaciągnięte w październiku 2008 roku w polskim złotym oraz trzech najważniejszych walutach obcych tj. franku szwajcarskim, euro i dolarze amerykańskim.

Kursy stabilne
W kwietniu kursy walut zachowywały się w sposób równie stabilny jak miesiąc wcześniej. Zmiany jakie odnotowano były tylko kosmetyczne i zamknęły się w kwocie 3 groszy. Jest to dobra informacja, ponieważ brak znaczących wahań na rynku walutowym pozytywnie wpływa na zachowanie się wysokości rat kredytowych.

Dobre nastroje i pozytywne informacje płynące z polskiej gospodarki spowodowały, że w minionym miesiącu polska waluta tylko nieznacznie straciła na wartości do najważniejszych walut obcych.

Średni kurs dolara amerykańskiego wyniósł 3,25 zł, a franka szwajcarskiego 3,59 zł - oznacza to wzrost kursów tych walut o równe 3 grosze. Za jedno euro z kolei trzeba było płacić 4,30 zł, czyli o 2 grosze więcej niż przed miesiącem.

Oprocentowanie bez zmian
Analizując oprocentowanie kredytów hipotecznych w ciągu ostatniego miesiąca nie sposób nie zauważyć, że parametr ten zachowywał się najstabilniej. Oprocentowanie zobowiązań w polskim złotym, franku szwajcarskim i dolarze amerykańskim w ogóle się nie zmieniło. Wyjątek stanowią kredyty w euro, w przypadku których ostatni odczyt okazał się niższy od tego sprzed miesiąca o 0,04 p.p.

Brak zmian w oprocentowaniu analizowanych zobowiązań spowodował, że podobnie jak to było przed miesiącem, najwyższe odsetki są zmuszeni płacić posiadacze kredytów w PLN, których oprocentowanie jest równe 5,94 proc.

Na drugim końcu znajdują się osoby spłacające kredyty we franku szwajcarskim - w minionym miesiącu ich oprocentowanie wyniosło 1,48 proc. Po środku stawki znalazły się zobowiązania wyrażone w euro i dolarze amerykańskim z oprocentowaniem równym 2,19 proc.

Raty kosmetycznie w górę
Kwiecień nie przyniósł mocnego wzrostu wysokości rat kredytów hipotecznych. Wzrosły co prawda obciążenia dla osób posiadających zobowiązania wyrażone w dolarze amerykańskim i franku szwajcarskim. Na szczęście zmiana ta nie przekroczyła kwoty 10 złotych. Wysokość rat kredytów w złotych nie zmieniła się w ogóle, a zobowiązań w euro spadła o 1,41 złotego.

Największe obciążenie z tytułu spłaty rat kredytów hipotecznych ponoszą aktualnie posiadacze zobowiązań w PLN. W ich przypadku ostatnia rata wyniosła 1191,40 zł. Tuż za nimi znalazły się kredyty zaciągnięte w CHF z ratą w wysokości 1089,79 zł. Zestawienie zamykają zobowiązania w dolarze amerykańskim oraz euro, dla których wysokość rat w kwietniu wyniosła odpowiednio 910,59 zł dla USD i 869,23 dla EUR zł.

Aktualna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych wygląda dość pozytywnie. Stosunkowo stabilne zachowanie polskiego złotego w odniesieniu do walut obcych nie powinno w najbliższym czasie powodować nagłego wzrostu wysokości rat spłacanych zobowiązań walutowych.

Jeśli chodzi natomiast o kredyty złotowe, to i tu obędzie się bez niespodzianek, ponieważ ostatni odczyt inflacji w naszym kraju okazał się niższy niż się spodziewano. Niższa inflacja to spadek presji inflacyjnej, a więc zmniejszenie chęci Rady Polityki Pieniężnej do podwyższania stóp procentowych. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam