Niewielki wzrost marż kredytów hipotecznych w grudniu

2012-01-09 12:31:46

Końcówka roku 2011 przyniosła niemałe zmiany w ofertach banków. Na początku roku wchodzi bowiem w życie nowelizacja Rekomendacji S, która nakazuje bankom wyliczać zdolność kredytową dla kredytu mieszkaniowego biorąc pod uwagę okres spłaty maksymalnie do 25 lat. Dodatkowo rata kredytowa dla pożyczki wyrażonej w obcej walucie nie może stanowić więcej niż 42 proc. dochodu netto kredytobiorcy.

Średnia marża kredytu złotowego w kwocie 300 tys. zł stanowiącej 80 proc. wartości nieruchomości wyniosła na koniec grudnia 2,2 proc. Zanotowano w tym przypadku wzrost średniej o 0,2 pkt. proc. W przypadku ofert pakietowych (kredytów hipotecznych połączonych z dodatkowymi produktami banków, takimi jak: ROR, karta kredytowa czy ubezpieczenie) wzrost przeciętnej marży był mniejszy i wyniósł 1,23 proc. w stosunku do 1,19 proc. w listopadzie. Zwyżki te były skutkiem zmian jakie wprowadził w swojej ofercie Polbank.

Przeciętny koszt finansowania zakupu nieruchomości kredytem denominowanym do franka szwajcarskiego spadł z 5,98 proc. do poziomu 4,75 proc. W ramach ofert cross- sellingowych średnia marża również spadła: z 5,30 proc. w listopadzie do 3,75 proc. w grudniu. Zmiany te wynikły z podjętej przez PKO Bank Polski decyzji o wycofaniu się z udzielania kredytów w walutach obcych. Na rynku pozostał jedynie kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim oferowany przez Nordea Bank. Jest to jednak oferta dostępna jedynie dla gospodarstw domowych, który miesięczny dochód netto wynosi co najmniej 15 tys.

Podobne zmiany dokonały się w przypadku kredytów hipotecznych denominowanych do dolara amerykańskiego. Przeciętna marża kredytów w ofercie standardowej spadła z 6,85 proc. do 6,73 proc., a w przypadku ofert pakietowych z 5,02 proc. do 3,75 proc.

Analitycy Comperia.pl w przypadku średniej marży kredytów udzielanych w euro, zarówno w ramach ofert standardowych jak i pakietowych, odnotowali wzrost tegoż kosztu odpowiednio o 0,15 pkt. proc. oraz o 0,25 pkt. proc. ustalając go ostatecznie na poziomie 3,37 proc. oraz 2,28 proc. Wpływ na wzrost marży kredytów denominowanych do waluty europejskiej miały podwyżki marż w Kredyt Banku, który ostatecznie z 1 stycznia 2012 wycofał się z finansowania nieruchomości kredytem w euro, oraz w Polbanku.

Przewiduje się, że rok 2012, będzie rokiem kredytów złotowych. Banki skutecznie ograniczają przyznawanie kredytów w walucie obcej wprowadzając wymogi dochodowe, których wysokość dla wielu potencjalnych kredytobiorców jest barierą nie do przejścia. Coraz częściej też, oferty kredytów walutowych zostają całkowicie usunięte z palety dostępnych produktów w instytucjach finansowych. Najprawdopodobniej banki, pomimo że pozostaną z ubogą ofertą, to i tak nie będą już obniżały znaczącą marż kredytowych w złotych, które staną się ich jedynym źródłem stałych zysków z kredytów hipotecznych. Natalia Czaplewska
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl