Nieruchomości - czy to zarobek tylko dla wybranych?

2013-09-26 10:18:54

Wiele osób poszukuje skutecznych metod pomnażania swoich oszczędności. Do tego celu wykorzystują produkty bankowe, kupują dzieła sztuki, albo samodzielnie grają na giełdzie. Są jednak i tacy, którzy próbują inwestować w nieruchomości. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła, czy to dobre rozwiązanie?

Osoba zainteresowana pomnażaniem swoich oszczędności na rynku nieruchomości nie ma łatwego zadania. Ten segment rynku nie dość, że wymaga od klienta posiadania odpowiedniego doświadczenia, to jeszcze zazwyczaj jest mocno kapitałochłonny. Można wręcz stwierdzić, że jest on skierowany do osób dysponujących naprawdę dużymi pieniędzmi. Jest jednak sposób i dla drobnego inwestora…

Dla wszystkich…

Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym lokowanie pieniędzy na rynku nieruchomości bez konieczności posiadania znacznego kapitału jest zakup jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach nieruchomości. Podmioty te działają w taki sposób, że w pierwszej fazie zbierają od klientów odpowiednie środki, po czym inwestują je w starannie wybrane nieruchomości. Najczęściej działają one w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które emitują certyfikaty inwestycyjne.

Niestety, w przypadku tego rozwiązania klient musi się liczyć z tym, że jest to inwestycja wieloletnia, ponieważ osiągnięcie zadowalającej stopy zwrotu w krótkim terminie jest niemożliwe. Wysokość samego zarobku w dużej mierze zależy od umiejętności osoby zarządzającej takim funduszem oraz od aktualnej koniunktury panującej na rynku nieruchomości.

Dla wybranych…

Jednak jeśli przyjmiemy, że osoba zainteresowana pomnażaniem swoich środków na rynku nieruchomości dysponuje odpowiednio dużą kwotą pieniędzy, możliwości są dużo większe.
Pierwszym rozwiązaniem może być zakup mieszkania w dużym mieście (najlepiej stolicy danego województwa). Wydaje się, że właśnie w takich miastach ceny nieruchomości mieszkaniowych nie tylko podlegają mniejszym wahaniom, to jeszcze w dłuższej pespektywie mogą wzrosnąć. Do tego dochodzi możliwość wynajęcia lokalu i tym samym zagwarantowania sobie dodatkowego dochodu.

Inną metodą pomnożenia pieniędzy przy użyciu nieruchomości jest inwestycja w tzw. condohotele. Polega ona na zakupie mieszkania lub apartamentu w jakiejś miejscowości wypoczynkowej i oddaniu go w zarządzanie specjalistycznej firmie. Na rynku już funkcjonuje wiele podmiotów, które poza zarządzaniem taką nieruchomością zajmują się jej konserwacją oraz kompleksową obsługą przyszłych klientów. Stopa zwrotu z takiego rozwiązania w zależności od rodzaju lokalu i jego umiejscowienia wynosi około 7-10 proc. w skali roku, licząc od wartości zakupionej nieruchomości.

Można również kupić ziemię rolną z zamiarem jej późniejszego podzielenia na działki budowlane. Ten rodzaj inwestycji zazwyczaj przynosi najwyższą stopę zwrotu, jednak wymaga od klienta umiejętności załatwienia wielu formalności i obcowania z urzędnikami. Konieczne jest także zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż może się okazać, że ziemia rolna którą byliśmy zainteresowani jest przeznaczona na zaspokojenie zupełnie innych celów, a w takim przypadku poczyniona inwestycja może okazać się zupełnym niewypałem.

Inwestowanie na rynku nieruchomości wymaga od klienta posiadania oszczędności w kwocie przynajmniej kilkuset tysięcy złotych, dlatego też decyzja o jej rozpoczęciu powinna zostać dokładnie przemyślana. Wyjątek w tym względzie stanowi kupno certyfikatów w wybranych funduszach nieruchomości, w przypadku których wystarczy kwota kilkuset złotych. Trzeba się jednak liczyć, że zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku na pierwsze zyski przyjdzie nam poczekać przynajmniej kilka lat.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk