Nie licz na kredyt zabezpieczony udziałami w nieruchomości

2013-05-13 13:01:52

Jeśli ktoś posiada jedynie udziały w danej nieruchomości, właściwie nie ma szans na kredyt ani pożyczkę hipoteczną. Rozwiązaniem może być zniesienie współwłasności, jeśli jest to możliwe.

Comperia.pl zapytała banki udzielające kredytów i pożyczek hipotecznych, czy usiadłyby do rozmów z osobą, która jako zabezpieczenie zobowiązania zaproponowałaby jedynie udziały w danej nieruchomości. Odpowiedź była w zasadzie jednogłośna: „nie”. W obecnej ankiecie na „tak” opowiedział się tylko bank Citi Handlowy, w poprzednich podobnych badaniach także pozytywnie odpowiadały tylko bardzo nieliczne banki. Stąd wniosek, że o kredyt czy pożyczkę zabezpieczoną udziałami na nieruchomości jest bardzo trudno i można go uzyskać tylko w szczególnych przypadkach.

Dlaczego banki nie podchodzą entuzjastycznie do takiej formy zabezpieczenia? To bardzo proste. Wpis hipoteczny w księdze wieczystej nieruchomości daje im ten komfort, że gdyby kredytobiorca nie wywiązywać się z obowiązku spłaty kredytu, to mają prawo zbyć zabezpieczenie i odzyskać przynajmniej część swoich należności. Tymczasem jak zbyć nieruchomość, której bank jest tylko współwłaścicielem? Właśnie - to właściwie niewykonalne.

Czy jest wobec tego jakieś wyjście? Teoretycznie można poprosić pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, aby bank zabezpieczył się na niej całej. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby ci przyjęli taką propozycję z aprobatą.

Rozwiązaniem może być także wyodrębnienie lokalu, tak aby część nieruchomości która miałaby być zabezpieczeniem kredytu miała własną księgę wieczystą, i aby tylko ona została obciążona hipoteką. Taki podział nieruchomości nie zawsze jest jednak możliwy (jak podzielić małe mieszkanie w bloku?). Ponadto, wydzielenie lokalu z większej nieruchomości także wymaga akceptacji ze strony pozostałych współwłaścicieli. Wyodrębniony lokal powinien, rzecz jasna, spełniać wszelkie wymogi budowlane.

Niemniej wyodrębnienie lokalu jest bodaj najbardziej prawdopodobnym do realizacji pomysłem. Trzeba uzbroić się jednak w cierpliwość, bo formalności związane z wyodrębnieniem lokalu oraz otrzymaniem kredytu będą na pewno czasochłonne. Oczywiście, wysokość wnioskowanego kredytu powinna być adekwatna do wartości wyodrębnionego lokalu, a nie całej nieruchomości.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam