Najważniejsze pojęcia w leasingu

2011-02-15 16:46:17

Żeby rozmawiać o leasingu, niezbędne jest poznanie kilku podstawowych terminów związanych z tym tematem. Kim jest zbywca, lub czym jest wynajem długoterminowy? Przeczytaj i dowiedz się!

Najbardziej podstawowymi określeniami związanymi z leasingiem jest „leasingodawca” i „leasingobiorca”. Leasingodawca to inaczej finansujący, a zatem właściciel , który oddaje do dyspozycji leasingobiorcy (korzystającemu) określony w umowie przedmiot w zamian za wynagrodzenie w postaci rat leasingowych. Kluczowe jest stwierdzenie, że nie dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu - należy on cały czas do leasingodawcy, udostępniającego (rzec można - pożyczającego lub dzierżawiącego klientowi) jedynie daną rzecz.

Wśród podmiotów leasingu występuje także zbywca. Co kryje się pod tym pojęciem? Otóż zbywcą danego środka jest podmiot, który sprzedał go firmie leasingowej.

Rola zbywcy bynajmniej nie kończy się na sprzedaniu przedmiotu firmie leasingowej. Kodeks cywilny w zapisach poświęconych umowie leasingu wskazuje nie tylko na obowiązek dostarczenia korzystającemu przez finansującego odpisu umowy ze zbywcą, ale także odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. I to między innymi na tej podstawie, oraz zapisów prawnych, w razie wady czy awarii przedmiotu leasingu leasingobiorca może zwrócić się bezpośrednio do zbywcy. Może także zażądać do leasingodawcy zerwania umowy ze zbywcą.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Tak przedstawiają się 3 najistotniejsze podmioty leasingu. Leasingu często porównywanego do wynajmu długoterminowego. Choć leasing jest, owszem, umową o udostępnienie danego środka, a więc najem/dzierżawę, to nie można mylić go z pojęciem wynajmu długoterminowego. Pomimo wielu zbieżności, to nie są równoznaczne określenia. Różnic jest kilka, i znajdują one dość skomplikowane odbicie m.in. w rachunkowości firmy, ale najprościej rzecz ujmując odmienny jest stopień odpowiedzialności firmy korzystającej z przedmiotu - w tym wypadku najczęściej samochodu. Umowa najmu obejmuje całościową obsługę floty samochodów, której koszty (ogumienie, paliwo, ubezpieczenie, serwis itp.) ponosi firma wynajmująca. W przypadku leasingu system takich udogodnień nie jest tak rozbudowany, ale za to niższa powinna być cena wykupu pojazdu po zakończeniu okresu leasingowania.

Czytaj dalej >> Co można wziąć w leasing? >>

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl