Najtańsze gotówki cztery razy droższe od hipotek

2014-11-13 09:08:00

Osoby zainteresowane kredytem gotówkowym, czy też zobowiązaniem hipotecznym jako główny cel swoich poszukiwań stawiają sobie znalezienie najtańszych ofert. I nie ma w tym nic dziwnego - każdemu zależy na minimalizacji kosztów. Czy jednak wiecie, że gotówki są czterokrotnie droższe od hipotek? Porównywarka finansowa Comperia.pl przygotowała krótką konfrontację tych dwóch instrumentów.

Kredyty gotówkowe służą do szybkiego „łatania” budżetu klienta, gdy przytrafią mu się nagłe nieprzewidziane wydatki. Z reguły są one zaciągane na krótkie okresy (dwa, trzy lata) i opiewają na stosunkowo niewielkie kwoty (kilka, kilkanaście tysięcy złotych).

Kredyty hipoteczne natomiast stanowią poważne źródło finansowania transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości. Umowy są zawierane na kilkadziesiąt lat (maksymalnie 35) oraz opiewają na bardzo wysokie sumy, wynoszące nawet kilkaset tysięcy złotych.

Cechą wspólną przedstawionych powyżej produktów jest to, że nie są one oferowane za darmo. Banki, w zamian za udzielanie tych kredytów, pobierają odsetki, prowizje oraz bardzo często ubezpieczenia. Parametrem, który w najlepszy sposób odzwierciedla cenę omawianych zobowiązań jest RRSO, czyli ich rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

RRSO gotówek dużo wyższe

W celu porównania ze sobą kosztów obsługi kredytów gotówkowych z wydatkami ponoszonymi przy spłacaniu zobowiązań hipotecznych analizie poddano średnie RRSO tych produktów. Instrumenty, które wzięto pod uwagę to:

- kredyty gotówkowe na kwotę 5 tys. złotych, okres spłaty 36 miesięcy,
- kredyty hipoteczne na kwotę 200 tys. złotych, wartość nieruchomości 300 tys. złotych, okres spłaty 30 lat, raty równe.

Średnie RRSO powyższych zobowiązań wygląda następującoRRSO kredytów gotówkowych jest średnio 3,5 razy wyższe od RRSO kredytów hipotecznych. Wynika to z faktu, że oprocentowanie hipotek w dużej mierze jest uzależnione od sytuacji panującej na rynku międzybankowym i stóp WIBOR, a oprocentowanie gotówek zależy od indywidualnej polityki kredytowej obowiązującej w danym banku.

Za niższą „ceną” zobowiązań hipotecznych przemawia również to, że są one obarczone dużo niższym ryzykiem niż kredyty gotówkowe. Ich zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku udzielającego kredytu i wpisanie jej do księgi wieczystej kupowanej nieruchomości.

Prowizje też nie rozpieszczają

Podobna zależność, aczkolwiek w nieco mniejszym stopniu, występuje w prowizjach pobieranych za udzielanie kredytów gotówkowych i hipotek. W analizowanym okresie średnia proporcja tego parametru w gotówkach i zobowiązaniach mieszkaniowych wyniosła dokładnie 1,95. Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile średnie prowizje w kredytach gotówkowych cechuje pewna cykliczność (raz rosną, raz spadają), o tyle prowizje w hipotekach rosły nieprzerwanie od maja 2011 roku, do sierpnia 2013 roku i dopiero po tym okresie uległy lekkiej stabilizacji.

Opisana powyżej prawidłowość sprawiła, że stosunek pomiędzy prowizjami pobieranymi za udzielenie gotówek i hipotek w zależności od momentu przeprowadzenia obserwacji przyjmowała wartość od 1,45 (lipiec br.) do nawet 3,59 (czerwiec 2011r.).Średnia prowizja pobierane za udzielenie kredytu gotówkowego jest niemal 2-krotnie wyższa od naliczanej od przyznania zobowiązania hipotecznego. Wiele jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie proporcja ta może jeszcze ulec zwiększeniu. Ostatnimi czasy wiele banków zdecydowało się bowiem podnieść poziom swoich prowizji. Dobrymi przykładami takich instytucji są chociażby T-Mobile Usługi Bankowe, Getin Noble Bank, Bank Pekao SA czy BGŻ.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam