Najbardziej poszukiwane kredyty gotówkowe w drugiej połowie 2011 roku

2012-01-05 10:12:31

Kredyty gotówkowe stanowią jeden z podstawowych produktów bankowych. Wykorzystywane są najczęściej do uzupełniania braków finansowych w budżetach wielu gospodarstw domowych. Przyjrzyjmy się zatem, jak kształtowały się preferencje osób, które w ostatnich sześciu miesiącach poszukiwały tego typu pożyczek.

W okresie od lipca do grudnia br. (grudzień jeszcze trwa) użytkownicy porównywarki finansowej Comperia.pl złożyli ponad 920 tys. zapytań dotyczących kredytów gotówkowych. Praktycznie wszystkie te odsłony tyczyły się zobowiązań wyrażonych w polskim złotym, stanowiąc tym samym blisko 99,4 proc. wszystkich zaobserwowanych wizyt. Sytuacja taka nie jest czymś specjalnie dziwnym, ponieważ z reguły walutowe kredyty gotówkowe nie są mocno promowane przez same instytucje finansowe. Aktualnie kredyt gotówkowy wyrażony w walucie obcej można uzyskać jedynie w Deutsche Banku i Banku Ochrony Środowiska.

Skoro już wiadomo, jaka waluta cieszyła się największym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających portal internetowy comperia.pl, sprawdźmy jeszcze jakie inne parametry były najchętniej wyszukiwane.

Kwota kredytu

Analizując zapytania dotyczące kredytów gotówkowych złożone przez użytkowników porównywarki finansowej Comperia.pl w badanym okresie można stwierdzić, że największą popularnością cieszyły się zobowiązania, których kwota nie przekraczała 10 tys. złotych. Liczba zapytań odnosząca się do takiej właśnie wartości stanowiła ponad 77 proc. wszystkich złożonych. Warto jeszcze wspomnieć, że w przedziale tym znalazły się mniejsze podprzedziały. I tak, ponad 36 proc. zapytań dotyczyło kredytów w kwocie od 5 do 10 tys. złotych, ponad 21 proc. odnosiło się do kwot od 2 do 5 tys. zł, a blisko 20 proc. do kredytów nieprzekraczających 2 tys. zł.Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że praktycznie w każdym analizowanym przedziale kwotowym nastąpił znaczący wzrost zapytań o kredyty gotówkowe w miesiącach październik i listopad. Wynika to oczywiście z faktu zbliżającego się okresu świątecznego, w którym to dość znaczna część osób wykorzystuje kredyt bankowy do wzmocnienia domowego budżetu. Najlepiej tą tendencję dało się zauważyć w przedziale od 5 do 10 tys. złotych. Jeszcze we wrześniu średnia liczba zapytań o kredyt na taką kwotę wynosiła około 55 tys. sztuk, a w październiku i listopadzie skoczyła nagle do 65 tys. sztuk. Daje to nam zmianę o blisko 18 proc.

Okres kredytowania

Przyglądając się bliżej okresowi kredytowemu, jaki był najczęściej brany pod uwagę przez osoby odwiedzające porównywarkę finansową Comperia.pl, w celu znalezienia kredytu gotówkowego w drugiej połowie 2011 roku, widać że przeważają zobowiązania z krótkim terminem spłaty. Największa liczba zapytań dotyczyła kredytów, które powinny zostać spłacone w terminie do 24 m-cy. Suma złożonych zapytań o tego typu parametr wyniosła blisko 595 tys. sztuk i stanowiła tym samym ponad 64 proc. wszystkich złożonych.Ponadto warto zauważyć, że w sierpniu w odniesieniu do lipca nastąpił gwałtowny spadek liczby zapytań o okres kredytowania od 2 do 3 lat na rzecz przedziału od 1 do 2 lat. Zmiana jest dość znacząca, ponieważ jeszcze w lipcu ilość odsłon dotycząca kredytu z terminem spłaty od 24-36 m-cy było ponad 50 tys., a w sierpniu liczba ta spadła o ponad połowę do niespełna 23 tys. Dokładnie odwrotnie w opisywanych miesiącach zachowywała się liczba zapytań odnoszących się do okresu spłaty od 12 do 24 m-cy. Czyli mówiąc wprost po prostu wzrosła.

Podsumowanie

Kredyty gotówkowe należą do tych produktów bankowych, które w znakomity sposób uzupełniają dziury w domowych budżetach. Po dokładnym przeanalizowaniu zapytań złożonych przez użytkowników portalu finansowego Comperia.pl widać, że największym zainteresowaniem cieszą się zobowiązania na niewielkie kwoty i ze stosunkowo krótkim okresem spłaty. Preferencje osób poszukujących kredytu gotówkowego można zamknąć tak naprawdę dwoma parametrami, a mianowicie: najbardziej poszukiwany kredyt jest w kwocie do 10 tys. złotych i który można spłacić w okresie do 24 m-cy.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam